Europa minskar avfallet -förebygg elavfall och reparera elektronik med GreenhackGBG
Hem EVENTEVENTBEVAKNING Europa minskar avfallet -förebygg elavfall och reparera elektronik med GreenhackGBG

Europa minskar avfallet -förebygg elavfall och reparera elektronik med GreenhackGBG

Publicerat av: Redaktionen

Under Europa minskar avfallet-veckan minskar vi elavfallet – det mest miljöpåfrestande av alla avfallsslag.

Europa minskar avfallet -förebygg elavfall och reparera elektronik med GreenhackGBG 1

Reparationsverkstad på Fixoteket i Majorna på Black Friday, 23 november, kl 16.

Följ oss på GreenhackGBG – instagram, facebook och blogg  –och lär dig mer. På Black Friday, fredagen den 23 november, blir det workshop i elektronikreparation på Fixoteket i Majorna.

Datorer, mobiler, TV-apparater, lampor, vitvaror, kaffebryggare, blinkande skor och ljudande vykort – det går inte en dag utan att vi använder elektriska produkter. 160 kilo elektronik finns runt omkring oss varje dag, på jobbet och i hemmet.

Elektronik innehåller ändliga råvaror som är miljöpåfrestande att utvinna; den kan innehålla farliga ämnen som skadar människor och miljö; produktionen ger stora klimatutsläpp; prylarna drar mycket energi i användningsfasen; och avfallet måste sorteras ut och tas om hand på ett speciellt sätt.

Just nu pågår EMA, Europa minskar avfallet-veckan. På GreenhackGBG fokuserar vi på elektronikavfall. Förra veckan skrev vi om elektronikens utveckling och miljöpåverkan. Den här veckan pratar vi om hur vi minskar vår konsumtion, återanvänder, ominstallerar, uppgraderar och reparerar istället för att köpa nytt. Och slutligen hur vi återvinner de ändliga metallerna och plasten, och avlägsnar giftiga ämnen från kretsloppet.

Fredagen den 23 november har vi – istället för Black Friday – reparationsfredag på Fixoteket i Majorna. Kl 16 blir det ett kort föredrag om vikten av att förebygga elavfall. Därefter workshop i att reparera elektronik.

Europa minskar avfallet

Den 17-25 november pågår Europa Minskar Avfallet-veckan, ett EU-projekt som uppmärksammar avfallsminskande initiativ runt om i unionen. Årets tema är ”Förebygg farligt avfall och avgifta kretsloppet” Under veckan anordnas aktiviteter runt om i hela EU. Inom projektet betonas vikten av att förebygga att avfall uppkommer och att minska halterna av farliga ämnen i avfallet. Syftet med Europa Minskar Avfallet är att inspirera till ett mer miljömedvetet tänkande och agerande genom att visa upp konkreta exempel på aktiviteter som leder till minskat avfall.

Relaterade Artiklar