Hem E-HANDEL Dropshipping i Sverige, en växande trend!

Dropshipping i Sverige, en växande trend!

Publicerat av: Redaktionen

Dropshipping är en affärsmodell som används flitigt bland internationella e-handlare och som även växer i popularitet bland entreprenörer och e-handelsföretag på den svenska marknaden.

Dropshipping i Sverige, en växande trend! 3Att dropshipping blivit en allt vanligare modell att använda istället för traditionell distanshandel kan delvis förklaras med e-handelns explosionsartade tillväxt.

Statistik från exempelvis Grand View Research visar på häpnadsväckande 11,7% i uppskattad, årlig tillväxt på den internationella e-handelsmarknaden för B2C.

Men den kanske främsta orsaken till att dropshipping blir allt vanligare beror förmodligen mer på att konceptet blivit mer tillgängligt än någonsin tidigare. Dropshipping är knappast något nytt, däremot finns det numera flera smarta tjänster på marknaden som underlättar för den som vill testa dropshipping.

Konceptet att slippa lagerhållning slog igenom kring 2010 i samband med att AliExpress bildades. Sedan dess har det hänt en hel del på marknaden. I den här artikeln tittar vi närmare på hur dropshipping fungerar för Sverige och vad det finns för möjligheter för den som vill testa dropshipping i Sverige.

Så fungerar det

Till skillnad från traditionell detaljhandel där säljaren ansvarar för att både köpa in, lagerhålla och sälja produkter till sina kunder, fungerar dropshipping så här:

E-handelsföretaget gör en överenskommelse med leverantörer om att leverera produkter direkt till e-handelföretagets kunder. Med andra ord slipper e-handlare att ansvara för stora delar av logistikflödet. De kan alltså i princip enbart fokusera på marknadsföring och försäljning. När en kund beställer en vara av e-handelsföretaget skickas ordern vidare till leverantören som verkställer ordern.

I vanliga fall sätter e-handelsföretaget ett ut-pris som kunden betalar då de köper varan. Priset är leverantörens pris plus påslag för att täcka in eventuella kostnader och marginaler. Det förekommer emellertid, om än i sällsynta fall, provisionsbaserade prismodeller.

Kunden som mottar leveransen uppfattar sällan att produkten inte levererats av e-handelsföretaget. I många fall levereras varor förpackade med e-handelsföretagens emballage och brandade fraktsedlar. Kunderna uppfattar då vanligen att leveranser sköts av e-handelsföretaget i fråga fast det egentligen är leverantören (den s.k. “Dropshippern” som ansvarar för leveransen).

Gränsdragningen för övriga områden såsom exempelvis returer och reklamationsärenden eller kundtjänst kan variera beroende på vad som har avtalats mellan leverantör och e-handelsföretag. Det vanliga är dock att leverantören även ombesörjer dessa delar.

Därför kan dropshipping vara en fördelaktig modell

Det finns givetvis stora fördelar för både säljare och leverantör med dropshipping. Den kanske främsta fördelen för de e-handelsföretag som väljer att använda dropshipping, är att de kan testa nya produkter och marknader till väldigt låg risk. En produkt som säljer dåligt kan snabbt bytas ut eller modifieras. Dropshipping innebär kortare produktcykler och är mer dynamiskt än traditionell sourcing. Det är inte sällsynt att e-handelsföretag inom B2C använder sig av raffinerade sortimentsstrategier och kombinerar dropshipping med traditionell distanshandel.

En stor fördel för nystartade företag och enskilda entreprenörer som vill testa dropshipping är att affärsmodellen kännetecknas av låga inträdesbarriärer. Det krävs i princip inget startkapital för att komma igång utan räcker med att du har satt upp en webbutik med en plattform som möjliggör dropshipping.

De mest uppenbara kostnadsfördelarna är att inköps- och lagerkostnader förskjuts på leverantören. Dessutom minimeras vanligen administrativ kring- och personalkostnader. En stor del av de administrativa kostnaderna hamnar istället på leverantören.

De låga inträdesbarriärerna som kommer med dropshipping kan förstås även förefalla vara en nackdel. Om du lyckas med att framgångsrikt sälja större volymer av en dropshippad artikel är risken stor att konkurrerande företag tar efter. De låga inträdesbarriärerna som kännetecknar dropshipping gör att konkurrerande företag snabbt kan introducerar motsvarande artiklar på samma marknad som du och till samma prisnivåer.

En annan nackdel med dropshipping är att det är svårt att ta ut stora marginaler i jämförelse med traditionell distanshandel; där köps varor in och lagerhålls i eget varulager till inköpspriser som vanligen möjliggör mycket högre marginaler per såld artikel än vid dropshipping.

Andra baksidor med dropshipping för svenska e-handelsföretag som sällan nämns, är att det kan vara svårt att hitta leverantörer och grossister på den svenska marknaden. För den som vill testa dropshipping i Europa fungerar exempelvis inte AliExpress eller övriga tjänster som erbjuder leveranser direkt från Kina. Det beror på att alla produkter som importeras från länder utanför EU måste tulldeklareras. Det är inte ovanligt att icke-Europeiska produkter förläggs med olika avgifter vilket försvårar processen att låta leverantörer leverera direkt ut mot kund.

Att hitta leverantörer inom sin nisch

En stor utmaning för e-handelsföretag som vill testa dropshipping på den svenska marknaden är att hitta leverantörer som erbjuder dropshipping. För några år sedan var det vanligt att på egen hand ta kontakt med leverantörer för att höra om det gick att sälja produkter där leverantören i fråga även skötte leveranserna.

Idag finns det flera företag inom Europa som erbjuder dropshipping. Det finns numera även marknadsplatser som har flera leverantörer anslutna där användare får tillgång till alla leverantörers sortiment.

Några tjänster som kan vara av intresse för den som vill utforska dropshipping:

BigBuy: Är en tjänst som är integrerad med Prestashop och Shopify. Har du ännu inte startat din webshop men funderar på att använda BigBuy, då ska du överväga att använda Shopify eller Prestashops plattform eftersom att du då kan läsa in produkter från BigBuys sortiment, direkt in i den webshop. På så vis minimerar du tidskrävande administration och kan snabbt byta ut artiklar i din webshop mot nya. BigBuy är inte en ren förmedlingstjänst utan ska snarare ses som en grossist. De förmedlar alltså inte produkter mellan e-handelsföretag och leverantörer, såsom exempelvis Oberlo.

Oberlo: Är en av de mest kända marknadsplatserna för dropshipping. Via Oberlo får du tillgång till ett brett utbud av artiklar från främs AliExpress. Oberlo är en gratistjänst som är avsedd för Shopifys användare. En nackdel är att tjänsten inte fungerar med webbutiker som byggts med andra e-handelssystem än Shopify. Dessutom fungerar endast dropshipping inom EU från leverantörer anslutna till Oberlo som kan erbjuda förtullade varor via egen importör.

Den som inte har en webshop som är byggd med Shopifys plattform kan använda Alidropship. Det är en snarlik tjänst till Oberlo men kan inte användas gratis. Alidropship fungerar utmärkt med exempelvis WooCommerce men även andra webbutiker som byggts med plattformar för “open source”.

Relaterade Artiklar