Hem NYHETER Det här vill svenskarna ska ske på sociala medier när de dör

Det här vill svenskarna ska ske på sociala medier när de dör

Publicerat av: Redaktionen

Det har knappast undgått någon den framfart som sociala medier stått för det senaste decenniet och många svenskar delar gärna med sig av sin vardag i de digitala kanalerna.

Det här vill svenskarna ska ske på sociala medier när de dör 3Men vad vill vi ska ske med allt vi lägger upp den dagen vi går bort och hur bör man prata om döden i sociala medier? Detta frågar Lavendla svenskarna i sin senaste rapport och åsikterna är minst sagt delade.

Rapporten Tankar om livets slut bygger på en undersökning genomförd av Ipsos Norm på uppdrag av Lavendla. Ett ämne som rapporten valt att fokusera extra mycket på är hur vi förhåller oss till döden online. Bland annat har svenskarna fått svara på frågan om man tycker att det är lämpligt att dela besked om anhörigas bortgång i sociala medier. Något som många är oeniga om.

Medan 36 procent anser att det absolut går bra svarar 30 procent att det är direkt olämpligt. Däremot är de allra flesta, 53 procent, överens om att de själva skulle låta bli att berätta på sociala medier om de var döende. Endast var tionde svensk skulle dela detta besked till alla och drygt var fjärde endast till de som står allra närmst.

En annan fråga som blivit allt mer aktuell på senare år är den om vårt digitala arv och vad som ska ske med allt vi lägger upp i sociala medier den dagen vi går bort. Närmare varannan svensk, 47 procent, svarar att de vill att allt försvinner. Av dessa önskar dock 17 procent en digital minnesplats. Endast 10 procent av de tillfrågade vill att deras sociala medier ska finnas kvar när de dör. Svarande i den yngre åldersgruppen 18-30 år sticker dock ut, där uppger 15 procent att de gärna vill att allt ska finnas kvar. Motsvarande siffra för de i åldrarna 51-65 år är endast åtta procent.

– Hur vi förhåller oss till döden på sociala medier är delvis en generationsfråga men oavsett ålder så kvarstår det faktum att alla våra sociala plattformar lämnar ett digitalt arv när någon går bort. Detta är förhållandevis nytt för många och en sak man bör tänka på. Här blir också samtal med anhöriga eller författandet av testamente extra viktigt. För att underlätta sådant krävs det dock att man vågar prata om döden något vi på Lavendla gärna uppmuntrar till, säger Dennis Rydgren, Marknadschef på Lavendla.

Om undersökning
Undersökningen är genomförd av Ipsos Norm på uppdrag av Lavendla i juli 2020. Undersökningen är riksrepresentativ och statistiskt säkerställd på länsnivå. Totalt har 3 000 personer i åldrarna 18–65 deltagit i undersökningen.

Bilaga
Anser du att det är lämpligt att dela besked om anhörigas bortgång i sociala medier?

Totalt Kvinnor Män
Ja, absolut 36 % 39 % 33 %
Nej, det är olämpligt 30 % 26 % 34 %
Annat 7 % 7 % 6 %
Vet ej 27 % 28 % 27 %

Om du var döende, skulle du då berätta om det på sociala medier?

Totalt Kvinnor Män
Ja, till alla 10 % 8 % 11 %
Ja, men bara till de som står mig allra närmst 23 % 26 % 20 %
Nej, det passar inte på sociala medier 26 % 27 % 26 %
Nej, jag vill inte att folk ska tycka synd om mig 16 % 16 % 15 %
Nej, jag använder inte sociala medier 11 % 7 % 14 %
Vet ej 15 % 15 % 14 %

Vad önskar du sker med din närvaro i sociala medier när du dör?

Totalt Kvinnor Män
Jag vill att allting försvinner bort från internet 30 % 30 % 30 %
Jag vill att allt försvinner men vill gärna ha en digital minnesplats 17 % 17 % 17 %
Jag bryr mig inte om vad som sker 26 % 25 % 26 %
Jag vill gärna att mina sociala medier ska finnas kvar 10 % 11 % 10 %
Vet ej 17 %     16 % 17 %

Relaterade Artiklar