Descartes kommenterar E-barometern för 2022: ”Viktigt att blicka framåt”
Hem E-HANDEL Descartes kommenterar E-barometern för helåret 2022: ”Viktigt att blicka framåt”

Descartes kommenterar E-barometern för helåret 2022: ”Viktigt att blicka framåt”

Publicerat av: Redaktionen

Postnords E-barometer för helåret 2022, som släpptes nu i februari, visar att e-handeln minskade med 7 procent jämfört med föregående år och den totala omsättningen landade på 136 miljarder kronor.

Det är första gången sen mätningen startade 2006 som e-barometern visar på en negativ tillväxt.

Lars Persson, nordisk försäljningschef på Descartes, kommenterar rapporten utifrån ett transport- och logistikperspektiv.

 Postnord följer i samarbete med HUI Research den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln. E-barometern Årsrapport 2022 baseras på information som samlats in från detaljhandelsföretag i januari 2023. Totalt 191 företag som säljer varor över internet deltog i mätningen. Konsumentresultatet baseras på 12 månadsundersökningar med drygt 1 200 respondenter vid varje undersökningstillfälle (totalt cirka 15 000 respondenter).

– E-barometern för helåret 2022 konstaterar att både samhället och e-handeln står inför tuffa tider, vilket gör det ännu viktigare att blicka framåt. I tider av svår ekonomi och tuff konkurrens är det viktigt att företagen kvalitetssäkrar hela säljprocessen och då även leveransen. Årsrapporten visar att allt fler får möjligheten att välja leveranssätt vid köp på nätet och företagen har även insett att tydlig kommunikation kring leveransprocessen ger nöjdare kunder, säger Lars Persson.

Var tredje utlandsköp görs från Tyskland
Descartes kommenterar E-barometern för 2022: ”Viktigt att blicka framåt”

Lars Persson

Årsrapporten visar att cirka 10 procent av de tillfrågade har e-handlat från utlandet den senaste månaden. Flest inköp sker från Tyskland, Kina är tvåa på listan och Storbritannien innehar tredjeplatsen. Men ett land som har blivit mer populärt när det gäller e-handel de senaste åren är Danmark som kommer in på en fjärdeplats med 10 procent av e-handel som sker utanför Sveriges gränser.

– E-handeln som sker över gränser är viktig även för den inhemska handeln. För att utrikeshandeln ska kunna fortsätta stå sig stark är det viktigt att företagen optimerar sin logistik och har har ett effektivt och modernt tullsystem. Annars riskerar svenska företag att hamna på efterkälken, säger Lars Persson, nordisk försäljningschef på Descartes.

 

 

 

 

 

 

Relaterade Artiklar