Rekordintresse för den snabbväxande spelindustrin
Hem GAMING Rekordintresse – över 1200 personer för den snabbväxande spelindustrin

Rekordintresse – över 1200 personer för den snabbväxande spelindustrin

Publicerat av: Redaktionen

Förra veckan arrangerades två spelkonferenser i Skövde.

Båda slog besöksrekord.

Över 1200 personer med intresse för spelindustrin och branschens framtid lockades till spelstaden. Under fyra dagar varvades rundabords-samtal och paneldiskussioner med inspirationsföreläsningar och pitchdragningar för investerare och förläggare. Parallellt träffades Sveriges första spelforskarråd – och rekordsiffror för spelbranschens tillväxt presenteras.

Att spelbranschen växer i en otrolig takt visade Dataspelsbranschens statistik som presenterades på Sweden Game Conference. I Västra Götaland såg utvecklingen mellan år 2020 och 2021 ut enligt följande:

Antal bolag: 120 (2020: 99 st)

Anställda: 863 varav kvinnor 168 dvs 19,5% (2020: 506 varav kvinnor 94 dvs 18,5%)

Omsättning: 2 474 miljoner SEK (2020: 1654 miljoner SEK)

Vinst: 1 078 miljoner SEK (2020: 825 miljoner SEK)

Största bolaget: Coffee Stain Studios

I rapporten stack Skövde ut med en fördubbling av antalet kvinnor mellan 2020 och 2021. Framför allt är det mindre bolag som driver den utvecklingen framåt.

 Långsiktigt arbete

Dataspelsbranschen uppskattar att Sverige behöver 41 000 spelutvecklare år 2031. 4 500 av dem behöver arbeta i Västra Götaland.

– De regionala hubbarna är en grund för spelutveckling i hela landet och viktiga framgångsfaktorer är utbildning, offentlig förankring och lokalt community. Likt alla branscher är långsiktighet det som skapar tillväxt. Spelbranschen är stabil, men inte oförgänglig, säger Johanna Nylander, analyschef på Dataspelsbranschen.

En motor för framväxten av spelbranschen i Västra Götaland har varit det nära samarbetet mellan näringsliv, akademi och offentlig sektor, och arbetet med att bygga upp plattformen Sweden Game Arena som numera finns både i Skövde och Lindholmen i Göteborg. Även Science Park Skövdes spelinkubator har tagit fart på dessa två platser.

– Vi har arbetat med att bygga upp en spelindustri under 20 års tid i Västra Götaland och dessa investeringar och ansträngningar bär frukt med allt fler spelbolag och återkommande spelsuccéer. Vi vet och får det ständigt bekräftat att en del i framgången är vårt ekosystem runt spelutveckling, med nära samarbete mellan näringsliv, akademi, Västra Götalandsregionen och kommunerna. Därutöver har vi satsat på att bygga upp ett starkt community med spelbranschens industriella nätverk som samlar spelintresserade och spelaktörer. Det är unikt i Sverige, säger Kenneth Johansson, Vice President på Science Park Skövde, vilka driver Sweden Game Arena.

Möten för att stärka – och förändra – spelindustrin

Spelveckan i Skövde inleddes med DONNA DAY, en två-dagars konferens om jämlikhet och mångfald i spelindustrin. Konferensen besöktes av rekordmånga besökare som kom från hela landet för att diskutera hur industrin ska mogna. Här möttes spelutvecklare, representanter från en mängd spelbolag så som Embracer Group, EA Dice, och Kinda Brave Publishing, och förebilder som var inbjudna som inspirationstalare, exempelvis Sigurlína Ingvarsdóttir (investerare, rådgivare, styrelseledamot och aktiv inom Behold Ventures) samt Anna Norrevik (Development Director på EA Dice).

– Spelbranschen håller på att mogna och det är en överlevnadsfråga att den blir mer jämlik. Vi måste börja locka en större mångfald, och då är det enormt viktigt att de som vill göra karriär i branschen får träffa spelföretagen och lyssna till förebilder som har lyckats, menar Jenny Brusk, grundare av DONNA-nätverket och projektledare för DONNA DAY.

Rekordintresse för den snabbväxande spelindustrinSpelveckan avslutades med Sweden Game Conference som lockade närmare 1000 besökare. Under två dagar träffades spelintresserade, näringslivet, beslutsfattare, akademin samt deltagare från innovationssystemet och politiken för att diskutera hur spelindustrin kan stärkas. På plats fanns bland annat representanter från RISE, Dataspelsbranschen, Vinnova, nio lärosäten samt deltagare från några av Sveriges största spelbolag, så som Starbreeze Studios, Massive Entertainment, Iron Gate Studio och Coffee Stain Studios.

 Sveriges första spelforskarråd

Under konferensen träffades också Sveriges första spelforskarråd. Det är nio lärosäten som har gått ihop med RISE för att arbeta med spelindustrins behov av forskning, och hur spelutbildningarna kan matcha arbetsmarknadens och spelinkubatorernas behov och förväntningar.

– Spelindustrin växer snabbt och forskning och utbildning är avgörande framåt. Därför startar vi nu spelforskarrådet som på ett organiserat sätt ska arbeta för utveckling av svensk spelforskning, säger Per Backlund, Professor i informationsteknologi vid Högskolan i Skövde, och en av initiativtagarna till spelforskarrådet.

Akademin representeras av Högskolan i Skövde, KTH, Uppsala universitet/Campus Gotland, Södertörns högskola, Luleå tekniska universitet, Göteborgs universitet/Chalmers, Stockholms universitet, Blekinge tekniska högskola och Malmö universitet.

I samband med spelforskarrådets möte arrangerades också ett lärarsymposium med 33 deltagare på plats.

Relaterade Artiklar