Smart mjukvara löser detaljhandelns dataproblem
Hem DETALJHANDEL Den smarta lösningen på dataproblem är med smart mjukvara

Den smarta lösningen på dataproblem är med smart mjukvara

Publicerat av: Redaktionen

Kunder som får vänta är inte glada kunder och de handlar mindre.

I den moderna detaljhandeln online är den främsta orsaken till väntan att det tar tid att hämta data.

Smart mjukvara löser detaljhandelns dataproblem

Fredrik Arveskär, regionchef för Norden och Benelux på Infinidat

Den smarta lösningen på problemet är inte att använda snabbare hårddiskar eller snabbare förbindelser till internet. Det är med smart mjukvara som data flyter snabbare, skriver Fredrik Arveskär, regionchef för Norden och Benelux på Infinidat.

Vi vet att kundlojalitet är flyktig, redan efter en till två dåliga kundupplevelser ser sig kunder om efter något annat ställe för sina inköp. Det kan handla om webbsidor eller applikationer som laddas långsamt, långa väntetider hos kundtjänst eller en support som inte lyckas lotsa dig rätt. Vi har alla förväntningar om att få hjälp snabbt.

De här utmaningarna har vanligtvis sina förklaringar i bristande tillgång på data och bristande datasamordning. Dataresurserna blir en flaskhals som skadar kundupplevelsen och därmed affärerna. Datalagring blir ett hinder när den inte är optimerad för belastningen i det verkliga livet.

Det är åtskilliga processer som är i gång på de servrar som behövs för onlineshopping. Reservation av en vara kräver en fråga i databasen. Betalningsapplikationer ska kontrollera i databaser att betalningar går igenom. Allt måste ske snabbt för att en försäljning ska gå i lås.

Det är inte bara e-handel som är beroende av högpresterande lagringslösningar. Även finansiella tjänster, databaser och streamingtjänster kräver att data ska finnas tillgängliga här och nu. Lägg till det behoven för utvecklingsplattformar och möjligheten att utveckla och rulla ut applikationer i realtid. I den moderna världen är fördröjningar inte acceptabla.

Snabbare hårddiskar och förbindelser till internet kan innebära vissa förbättringar, men är inte en lösning på grundorsaken till fördröjningar, att det går långsamt att få tag på data. En bättre lösning är att använda smart mellanlagring av data (cachning). Enkelt uttryckt går det ut på att ha data som efterfrågas ofta på snabbare lagringsmedia än det som används för hela datamängder.

Varför inte lagra alla data i på riktigt snabb lagringsmedia? För att det blir för dyrt.

Neural cachning är en metod som blir allt populärare för sådana här lösningar. Om den används tillsammans med snabbt minne (DRAM, Dynamic Random-Access Memory) för mellanlagring minskar fördröjningar dramatiskt. Det går att komma åt data extremt snabbt och möjliggör kostnadseffektiv och högpresterande lagring i petabyteskala, även i komplexa IT-miljöer.

Neural cachning fungerar både med sekventiell hämtning av data, till exempel i alfabetisk ordning, och slumpmässig. Det gör dels att implementation blir enkel eftersom platsen där data lagras i minnet inte får stor betydelse, dels att lösningen är mångsidig.

Det finns ytterligare fördelar med neural cachning som är av teknisk art, till exempel för virtualisering, snabbare utrullning av servrar, containerlösningar, säkerhetskopiering och återläsning av data, med mera. Men för ett detaljhandelsföretag torde kortare fördröjningar vara den mest uppenbara vinsten.

Alla scenarier i vilka lagring utgör en flaskhals kan dra fördel av neuralt cache och snabbt minne för mellanlagring. Rätt kombination av media, arkitektur och intelligenta mjukvaror är viktigare än någonsin. Behovet av tempo ökar och vi lever i en värld där fördröjningar måste begränsas till ett minimum. Kunderna väntar inte.

 

Relaterade Artiklar