Den Finländska “Airbnb för bilar” söker snabb tillväxt och siktar utomlands
Hem NYHETER Den Finländska “Airbnb för bilar” söker snabb tillväxt och siktar utomlands

Den Finländska “Airbnb för bilar” söker snabb tillväxt och siktar utomlands

Publicerat av: Redaktionen

P2P-tjänsten för bilar Blox Car har vuxit kraftigt i Finland.

Den Finländska “Airbnb för bilar” söker snabb tillväxt och siktar utomlands 2Nu söker företaget stöd för internationalisering och erbjuder en ägarandel genom massfinansiering.

Blox Car är den enda riksomfattande P2P-tjänsten av bilar i Finland och fungerar i flesta stora och medelstora städer. Den snabbt växande Blox Car belönades på Slush 2018 som den bästa mobiltjänsten som stöder hållbar utveckling.

I tjänsten finns nu 11 000 användare och sammanlagt 800 registrerade bilar, varav ungefär 100 är hela tiden tillgängliga.

Nu söker företaget stöd för internationalisering med hjälp av massfinansiering. Under finansieringsrundan siktar man på att samla in minst 500 000 euro och vem som helst kan delta med en investering på minst 500 euro.

– Viljan att äga bilar har minskat bland den yngre generationen och man lägger mer vikt på friheten att röra sig än att äga. I världen finns olika P2P-tjänster, men inte en enda globalt omfattande tjänst. Vi kommer att vara den första aktören som möjliggör P2P-hyrning av bilar på olika kontinenter genom en och samma inloggning, säger VD:n för Shareit.global Oy Paul Nyberg.

Blox Car strävar inte efter att ta över världen ensam. Internationaliseringen av dessa tjänster möjliggörs genom samarbete med internationella digitala marknadsplatser och andra mobilitetstjänster. Shareit.global Oy strävar efter att främja samlande av olika mobilitetstjänster bakom samma användargränssnitt.

Med hjälp av inkomsten från finansieringsrundan påbörjas internationaliseringen i Nord- och Centraleuropa. Shareit.global Oy har under en månad samlat ca 160 000 euro inom en  för sin tjänst Blox Car via massfinansieringsplattformen FundedByMe.

– Skulle du ha investerat i Airbnb för 10 år sedan om du skulle ha vetat hur tjänsten kommer att ändra på logimarknaden? Samma ändring sker nu inom delnings- och cirkulär ekonomin för mobilitet, och konsumenterna har en möjlighet att vara en del av vår framgång, uppmanar Nyberg.

Blox Cars massfinansiering är öppen till den 12 augusti.

Relaterade Artiklar