Dachser satsar på större lastutrymme
Hem TRANSPORT-&-LOGISTIK Dachser satsar på större lastutrymme

Dachser satsar på större lastutrymme

Publicerat av: Redaktionen

Successiv konvertering av semitrailers inom affärsområdet European Logistics optimerar kapacitetsutnyttjandet och minskar samtidigt transporternas klimatavtryck.

Sedan april 2021 har Dachser valt att enbart fokusera på så kallade ”megatrailers” när man köpt in nya semitrailers i Tyskland. Eftersom lastutrymmet har mer generösa mått – med samma längd och bredd i övrigt – uppnår megatrailers bättre bränsleekonomi än vanliga semitrailers, inte minst vid fjärrtransporter. Den tyska flottan ska vara helt konverterad till 2027, med totalt cirka 680 nya megatrailers. Under de närmaste åren kommer Dachser också att börja byta ut sina flottor i de 24 andra europeiska länder där företaget bedriver vägtransportverksamhet genom European Logistics.

Så kallade megatrailers har samma längd och bredd som en vanlig semitrailer och den totala höjden ligger också under 4 meter – den maximalt tillåtna fordonshöjden i Tyskland. Megatrailers har 20 centimeter extra höjd invändigt, eftersom lastytan ligger knappt 100 centimeter över vägbanan. Det ger 8 kubikmeter mer lastutrymme totalt. Med lastning i dubbla‑däck erbjuder en megatrailer plats för 67 europallar. Det ligger med andra ord nära kapaciteten hos en semitrailer med två växelflak – men eftersom det ger ytterligare fem pallplatser jämfört megatrailern kommer den att förbli Dachsers föredragna alternativ tills vidare.

”Den begränsande faktorn i samlastningsverksamheten är normalt inte den högsta tillåtna totala vikten på 40 ton, utan den tillgängliga lastvolymen”, förklarar Christian Schütz, Department Head Technics/Technical Purchase hos Dachser. ”Mer lastutrymme innebär bättre kapacitetsutnyttjande: när det gäller megatrailern kan det handla om så mycket som 18 procent. Det är effektivt och även positivt för att minska koldioxidutsläppen, eftersom vi kan göra färre resor.”

”Dachser var pionjärer när det gällde införandet av växelflaket för 50 år sedan och det är fortfarande riktmärket när det gäller effektivt lastutrymme. Idag vill vi bli den första stora samlastningsleverantören i Europa som använder megatrailers istället för vanliga semitrailers”, säger Alexander Tonn, COO Road Logistics hos Dachser. ”Megatrailers är dyrare i inköp, men de kompenserar för det under sin livslängd genom en större kostnadseffektivitet. Dessutom bidrar denna ökade processeffektivitet till vår långsiktiga strategi för klimatskydd.”

För att genomföra denna strategi fokuserar Dachser på effektiv logistik och teknisk innovation. Företaget anser att detta är det bästa sättet att uppnå det tvågradersmål som fastställdes i Parisavtalet samt EU:s och många andra länders klimatmål på medellång och lång sikt. För att nå dit arbetar Dachser tillsammans med kunder och partners som också är angelägna om att aktivt forma hur logistikbranschen agerar för att införa teknik med låga och inga utsläpp. Dachser koncentrerar sina klimatskyddsinitiativ till fyra nyckelområden: processeffektivitet, energieffektivitet, forskning och utveckling samt företagets samhällsansvar. Det senare syftar på ett engagemang för samhället och sociala frågor som omfattar mer än Dachsers egna direkta affärsintressen.

Relaterade Artiklar