Cervera gör nytt rekordkvartal
Hem E-HANDEL Cervera gör nytt rekordkvartal

Cervera gör nytt rekordkvartal

Publicerat av: Redaktionen

E-handeln fortsätter att växa kraftigt!

Cervera fortsätter sin tillväxtresa och levererar nytt försäljningsrekord även under det tredje kvartalet i år, vilket ytterligare styrker varumärkets positiva trend sedan 2020.

Cerveras totala omsättning under det tredje kvartalet ökade med 25% mot 2020 och 76% mot 2019. E-handel ökade med 77% mot 2020, vilket innebar en femdubblering mot 2019. De jämförbara fysiska butikerna växte med 8% under kvartalet, vilket innebar en ökning på 34% mot 2019.

Cervera tar marknadsandelar både online och i fysisk butik och vi växer kraftigt samtidigt som marknadstillväxten ser ut att avta efter en positiv pandemieffekt under Corona. Vi ser stor potential att fortsätta växa framöver och e-handeln kommer fortsatt att vara den huvudsakliga drivkraften bakom tillväxten.”, säger Peter Rimbäck, VD för Cervera.

Cervera gör nytt rekordkvartalEn viktig del i Cerveras framgång har varit det stärkta kunderbjudandet såväl online som i de fysiska butikerna. I oktober passerades milstolpen med över 20 000 artiklar på cervera.se – som dessutom är köpbara från samtliga butiker i Sverige. Under det gångna året har ytterligare 130 000 medlemmar anslutit sig till Cervera samtidigt som kunderna handlar mer frekvent i takt med att varumärkets kunderbjudande blivit alltmer heltäckande och relevant.

”En viktig framgångsfaktor har varit våra unika produkter och tjänster. Nu i höst är det bemärkelsedagar för två av dessa: Vårt välkända egna varumärke Anders Petter fyller 25 år och Cervera Vintage har skapat väldigt stort intresse både bland köpare och säljare under sitt första verksamhetsår.”, fortsätter Peter Rimbäck.

Butiksnätet, som består av ett 70-tal butiker i hela Sverige, fortsätter vara en viktig del i den totala kundupplevelsen och Cervera har lyckats öka sin jämförbara butiksförsäljning med stark draghjälp från e-handeln och omnikanalsflöden – under en period då samhället och den fysiska handeln förhållit sig till omfattande restriktioner. Lönsamheten i den fysiska kanalen har emellertid ännu inte nått långsiktigt hållbara nivåer och Cervera behöver kontinuerligt se över sin butiksportfölj. För höga hyresnivåer och krav på långa öppettider skapar svårigheter att få ihop många butikskalkyler när bruttomarginalen samtidigt pressas nedåt av pris- och kampanjutspel från rena e-handelsaktörer.

Relaterade Artiklar