Hem NYHETER Capgemini och Google Cloud samarbetar för smidigare förflyttning till molnet

Capgemini och Google Cloud samarbetar för smidigare förflyttning till molnet

Publicerat av: Redaktionen

Capgemini kan idag presentera ett nytt samarbete med Google Cloud som ska stötta stora skandinaviska verksamheter i deras förflyttning till molnet.

Capgemini och Google Cloud samarbetar för smidigare förflyttning till molnet 2

Anil Agarwal, VD för Capgemini i Skandinavien

Partnerskapet innebär utökade möjligheter för kunder att använda sig av artificiell intelligens (AI), analysverktyg och andra nya tekniska lösningar som möjliggör helt nya affärsområden. Som en del i samarbetet har Capgemini skapat Scandinavian Center of Excellence (CoE) som fokuserar på Google Cloud och skräddarsydda tjänster för kunder inom detaljhandeln.

I en digitalt växande värld så breddas hela tiden möjligheterna för molntjänster och andra digitala lösningar. I samarbetet med Google Cloud hjälper Capgemini företag och organisationer att anpassa sig till nya digitala lösningar. Capgemini kommer till exempel stötta företag som vill förflytta delar av sin verksamhet mot Googles moln. Genom att börja arbeta mer i molnet kommer företag att kunna förändra sina digitala arbetssätt, modernisera applikationer och få en mer effektiv omställning till ett ökat kundfokus och hitta nya intäktskanaler.

”Vi har tidigare samarbetat i flera molnrelaterade projekt med Google, både i Skandinavien och globalt. Det finns ett starkt förtroende och höga krav på vad vi tillsammans levererar”, säger Anil Agarwal, VD för Capgemini i Skandinavien. Vi ser en enorm potential i att kunna utnyttja Google Clouds användningsområden för förbättrade kundresor”.

”Capgemini och Google Clouds kundfokuserade och innovationsdrivna synsätt hjälper organisationer att enkelt se viktiga affärsvärden från molnlösningar”, säger Eva Fors, Managing Director på Google Clouds i Norden. ”Vårt fortsatta samarbete med Capgemini i och utanför Skandinavien för oss närmare våra kunder och hjälper fler företag dra nytta av molnprodukter och tjänster”.

Med över tio års erfarenhet och tusentals lanserade molnprojekt har Capgemini beprövade strategier och kunskap för att hjälpa organisationer att anpassa sig till digitaliseringen. De har hjälpt företag att använda molnets fulla potential, något som lett till en genomsnittlig minskning av IT-budgetar på upp till 60 procent. Dessutom upplever många kunder att man hittar nya affärsområden som kan tas i bruk med högre effektivitet än innan.

Relaterade Artiklar