Bara var tredje svensk IT-chef tycker att de gör en bra affär vid inköp av IT-produkter
Hem UNDERSÖKNING Bara var tredje svensk IT-chef tycker att de gör en bra affär vid inköp av IT-produkter

Bara var tredje svensk IT-chef tycker att de gör en bra affär vid inköp av IT-produkter

Publicerat av: Redaktionen

En färsk undersökning bland svenska IT-chefer och beslutsfattare inom IT visar att bara en tredjedel uppger att de alltid eller oftast gör en bra affär vid inköp av IT-produkter.

Bara var tredje svensk IT-chef tycker att de gör en bra affär vid inköp av IT-produkter

Matteo Poropat, medgrundare till Pressa.

De uppger också att de största utmaningarna vid inköp är att veta vad de ska köpa in för att matcha behovet, att hitta bästa priset samt att få bra support. Samtidigt är det bara fyra av tio som tar in flera offerter för att jämföra.

För att bättre förstå utmaningarna och behoven kring inköp av IT-produkter har Pressa, en kostnadsfri offerttjänst för inköp av IT-produkter för privata bolag och offentlig sektor, låtit genomföra en undersökning bland över 800 av Sveriges IT-chefer och beslutsfattare inom IT.

Bara 32 procent uppger att de alltid eller oftast gör en bra affär vid inköp av IT-produkter. Undersökningen visar också att nästan fyra av tio sällan eller aldrig tar in flera offerter vid inköp av IT-produkter. Bland dem är den främsta anledningen att de är nöjda med priset de får hos sin nuvarande återförsäljare (25 procent) samt att det tar för mycket tid att ta in flera offerter (14 procent).

”Det är intressant att se att det är så många som inte tar in offerter från flera återförsäljare vid inköp av IT-produkter trots att de ser utmaningar både gällande vad de ska köpa in samt kring prisbilden. Det kan vara en bidragande orsak till att så få känner att de gör en riktigt bra affär” säger Matteo Poropat, medgrundare till Pressa.

Resultatet visar att de allra flesta gör sina inköp online, 32 procent, och att 15 procent går till närmaste fysiska butik. 40 procent uppger dock att de inte vet om att det är mer förmånligt att köpa in via företagspriser än till generella marknadspriser.

De allra flesta (33 procent) uppger att de vänder sig till återförsäljare de redan känner till vid inköp av IT-produkter eller googlar vem de ska vända sig till (32 procent). Samtidigt visar undersökningen att nästan 4 av 10 inte tycker det är viktigt att köpa från samma återförsäljare varje gång.

”IT är en traditionell bransch i många avseenden och resultatet indikerar att det finns en vana att göra som man alltid gjort genom att till exempel vända sig till en tidigare kontakt. Det pekar också på en okunskap kring hur man ska gå tillväga för att få de mest konkurrensmässiga priserna. Med Pressa vill vi förändra det genom att effektivisera inköpsprocessen och hjälpa företag att hitta IT-produkter på ett snabbt, tryggt och enkelt sätt”, fortsätter Matteo Poropat.

Relaterade Artiklar