Hem NYHETER Bambuser pilottestar ett nytt format inom Live Video Shopping

Bambuser pilottestar ett nytt format inom Live Video Shopping

Publicerat av: Redaktionen

Bambuser kommer i början av juli att pilottesta ett nytt format av Live Video Shopping i samarbete med utvalda influencers och varumärken.

Bambuser pilottestar ett nytt format inom Live Video Shopping 3Under juli månad kommer Bambuser att bjuda in utvalda influencers och varumärken för att pilottesta ett nytt format av Live Video Shopping som är anpassat till influencers. Det nya formatet möjliggör exempelvis för en influencer att visa upp en outfit med produkter från flera olika varumärken och e-handlare, dock med en integrerad kassa och en gemensam betalning.

Det nya formatet har tagits fram av Bambusers Advisory Board i nära dialog med influencers kombinerat med lärdomar från Kina, världens största e-handelsmarknad där liveshopping är en av de största drivkrafterna.

I Asien har liknande initiativ blivit en stor framgångsfaktor i e-handelstillväxten och framgångsreceptet kulminerade när en influencer sålde produkter värda över 1,4 miljarder kronor under en enda dag 2019.

Pilottesterna kommer att påbörjas i början av juli och beräknas pågå i minst en månad. Bambuser kommer löpande att utvärdera, samt bjuda in influencers och varumärken för att tillsammans skapa ett antal livesändningar som kommer att visas i en ny iOS- och Android-app som preliminärt har fått namnet Live by Bambuser. Syftet med pilotprojektet är att få influencers att testa Live Video Shopping för att senare kunna bli en del av Bambusers B2B-ekosystem.

Relaterade Artiklar