”Är era nätverk redo för Black Friday?”
Hem E-HANDEL “Är era nätverk redo för Black Friday?”-Allt måste fungera!

“Är era nätverk redo för Black Friday?”-Allt måste fungera!

Publicerat av: Redaktionen

Handeln står nu inför årets mest intensiva period, men också den mest sårbara.

Under julhandeln och Black Friday måste allt fungera – även nätverken.

Annars kan förlusten bli betydande menar på Equinix
”Är era nätverk redo för Black Friday?”

Maria Sundvall

Många handlare har arbetat systematiskt för att alla kanaler ska klara anstormningen av kunder inför jul. Dagens kunder är otåliga, webbutiker ska ha kort svarstid och noll krångel. De flesta handlare har arbetat att förbättra latensen, alltså svarstiden, för att möta dessa krav.

En fråga som många däremot har missat är kapaciteten i nätverken. När volymerna av besökare ökar måste nätverken kunna hantera trafiken. Kapaciteten behöver växlas upp snabbt. Här finns en uppenbar risk att svenska handlare står dåligt förberedda – och orsaken är brist på hårdvara.

Att stärka kapaciteten i nätverket är ingen enkel sak att göra idag. Det finns en akut hårdvarubrist inom digital infrastruktur. Enligt en färsk undersökning som Equinix har låtit Norstat genomföra har 73 procent av svenska företag fått vänta på leveranser av hårdvara till sin digitala infrastruktur. En dryg fjärdedel av bolagen räknar med att förlora upp till 25 procent av sin affärspotential och ännu fler, 35 procent, tappar så mycket som upp till hälften av alla affärer.

För e-handlare är detta ett mardrömsscenario. Men lyckligtvis finns lösningar.

För att säkerställa en stabil digital infrastruktur väljer allt fler idag att köpa datacenter som tjänst från tredje parts-leverantörer. Istället för att vänta på leveranser av hårdvara kan kapaciteten ökas direkt och utan fördröjning.

Som e-handlare skapar flexibiliteten en tydlig fördel. Det blir möjligt att snabbt skala upp kapaciteten under toppar och skala ner under lågsäsong.

Men fördelarna är fler än så. Enligt undersökningen från Norstat anser fyra av tio svenska vd:ar och it-chefer att datacenter som tjänst sparar tid, förbättrar säkerheten och är mer prisvärt. En av tre beslutsfattare ser en fördel i att slippa säkerställa rätt kompetens internt och 25 procent ser möjlighet att slimma it-organisationen.

Många stora företag överväger därför att övergå till datacenter som tjänst. Sex av tio företag med fler än 100 anställda överväger datacenter som tjänst. För att möta behovet har vi tagit fram Equinix Metal, där företag får omedelbar tillgång till snabba och säkra nätverk utan att behöva köpa eller drifta utrustningen själva.

Som ofta när teknikskiften sker ligger mindre bolag steget efter. Hos företag med mellan 21 och 100 anställa överväger 35 procent att övergå till datacenter som tjänst. Om mindre e-handlare halkar efter i sina teknikval uppstår en affärsrisk – hårdvarubristen väntas inte minska inom överskådlig framtid.

För e-handlare som vill ha kapacitet att ta emot kunder på ett bra sätt även i framtiden är det därför hög tid att stärka upp i tid, och se över hur man köper sitt nätverk.

Relaterade Artiklar