Ännu en dålig månad för modehandeln
Hem DETALJHANDEL Ännu en dålig månad för modehandeln

Ännu en dålig månad för modehandeln

Publicerat av: Redaktionen

Stilindex från Svensk Handel Stil visar att försäljningen av kläder i fackhandeln, mätt på jämförbara enheter och i löpande priser, minskade med 1,7 procent i juni jämfört med samma månad förra året.

Motsvarande siffra för skobutikernas försäljning uppvisade en minskning med 1,6 procent.

Hittills i år, januari-juni, har försäljningen av kläder minskat med 2,1 procent. Under samma period har skoförsäljningen minskat med 2,8 procent.

Juni 2017 Ackumulerat 2017
Butiker Kläder -1,7% -2,1%
Skor -1,6% -2,8%

Kommentarer från Svensk Handel Stil

– Juni blev ytterligare en minusmånad för modehandeln med -1,7 procent för kläder och -1,6 procent för skor. Dessutom var fjolårets juni också dålig med blygsamma +0,1 för klädhandeln och ett minus för skor på hela 4,1, konstaterar Svensk Handel Stils branschordförande Mikael Sandström.

– Summerar vi första halvåret har klädbranschen tappat 2,1 procent (föregående år +1,8 procent) och skohandeln 2,8 procent (föregående år +1,5 procent). Det är ingen bra utveckling och visar svårigheterna för modebranschen att klara löneökningarna, de höjda sociala kostnaderna för ungdomar och hyresnivåer på kontrakt som skrevs i bättre tider.

– Dessutom har både dollarn och euron stigit igen, samtidigt som priserna i butik inte ökar i närheten av vad som vore nödvändigt. Då vi samtidigt har en högkonjunktur idag är det med viss bävan vi ser framtiden an, avslutar en bekymrad Mikael Sandström.

Stilindex Juni 2017

Relaterade Artiklar