Ännu en dålig månad för modehandeln

Stilindex från Svensk Handel Stil visar att försäljningen av kläder i fackhandeln, mätt på jämförbara enheter och i löpande priser, minskade med 1,7 procent i juni jämfört med samma månad förra året.

Motsvarande siffra för skobutikernas försäljning uppvisade en minskning med 1,6 procent.

Hittills i år, januari-juni, har försäljningen av kläder minskat med 2,1 procent. Under samma period har skoförsäljningen minskat med 2,8 procent.

Juni 2017 Ackumulerat 2017
Butiker Kläder -1,7% -2,1%
Skor -1,6% -2,8%

Kommentarer från Svensk Handel Stil

– Juni blev ytterligare en minusmånad för modehandeln med -1,7 procent för kläder och -1,6 procent för skor. Dessutom var fjolårets juni också dålig med blygsamma +0,1 för klädhandeln och ett minus för skor på hela 4,1, konstaterar Svensk Handel Stils branschordförande Mikael Sandström.

– Summerar vi första halvåret har klädbranschen tappat 2,1 procent (föregående år +1,8 procent) och skohandeln 2,8 procent (föregående år +1,5 procent). Det är ingen bra utveckling och visar svårigheterna för modebranschen att klara löneökningarna, de höjda sociala kostnaderna för ungdomar och hyresnivåer på kontrakt som skrevs i bättre tider.

– Dessutom har både dollarn och euron stigit igen, samtidigt som priserna i butik inte ökar i närheten av vad som vore nödvändigt. Då vi samtidigt har en högkonjunktur idag är det med viss bävan vi ser framtiden an, avslutar en bekymrad Mikael Sandström.

Stilindex Juni 2017