Airbnb och Internationella Kvinnodagen

Inför Internationella Kvinnodagen 2019, idag den 8 mars, har Airbnb tittat på data kring kvinnorna på plattformen.

Airbnb och Internationella Kvinnodagen 1Globalt sett står kvinnor för 56 % av alla värdar på plattformen och har tjänat nära 28 miljarder euro på Airbnb sedan företaget lanserades 2008 – 10,5 miljarder Euro av detta tjänades in under förra året.

I Sverige är majoriteten av Airbnb-värdarna också kvinnor. Idag finns 13 500 kvinnliga värdar på Airbnb i Sverige, vilket motsvarar 54 % av alla värdar. Samma trend syns bland de svenska storstäderna:

Stockholm: 5 600 kvinnliga värdar på Airbnb, motsvarande 54 % av det totala antalet värdar

Göteborg: 1 700 kvinnliga värdar på Airbnb, motsvarande 54 % av det totala antalet värdar

Malmö: 700 kvinnliga värdar på Airbnb, motsvarande 57 % av det totala antalet värdar

Uppsala: 160 kvinnliga värdar på Airbnb, motsvarande 52 % av det totala antalet värdar

Under 2018 har kvinnliga värdar på Airbnb i Sverige tillsammans tjänat 40 miljoner Euro genom att ibland dela sina hem med gäster från runt om i världen. Den typiske kvinnliga värden tjänar en extra årlig inkomst på 2 500 Euro via Airbnb.