AI hett område när SAS Institute anordnar hackathon med försäkringsbranschen
Hem TEKNIK & IT-LÖSNINGAR AI hett område när SAS Institute anordnar ett hackathon med försäkringsbranschen

AI hett område när SAS Institute anordnar ett hackathon med försäkringsbranschen

Publicerat av: Redaktionen

När SAS Institute bjöd in till globalt hackathon med fokus på aktuella samhällsutmaningar, handlade många bidrag om försäkringsbranschen.

Bidragen visar vägen för hur modern teknik och dataanalys kan användas för att skapa innovativa lösningar som beräknar risk och erbjuder ekonomiskt hållbara och rättvisa försäkringar. 

När dataanalysföretaget SAS Institute höll ett så kallat hackathon nyligen, var ett tema lösningar för försäkringsområdet. Bidragen kretsade kring hur försäkringsbranschen ska kunna anpassa sig till de nya tiderna, där framför allt klimatförändringar ställer nya krav på försäkringarna.

Hur kan försäkringsbolag beräkna risken för kommande översvämningar när de blir allt vanligare? Hur ska branschen kunna försäkra fattiga människor i de länder som drabbas allra hårdast av klimatförändringarna?

– Hackathonet illustrerar tydligt att modern teknik som AI måste spela en större roll i försäkringsbranschens framtid, säger Einar Halvorsen, SAS Hackathon Producer och ambassadör för SAS Global Hackathon på SAS Institute och som just nu har inlett arbetet med att samla aktörer inför nästa års hackathon.

– En värld i förändring kräver nya försäkringslösningar. I takt med att klimatförändringar tilltar, naturkatastrofer förvärras och det geopolitiska läget blir alltmer osäkert, blir det svårare att bedöma risker och erbjuda prisvärda och lönsamma försäkringar. Försäkringsbolag som inte tar hänsyn till klimatrisker riskerar att förlora pengar på grund av generösa försäkringsvillkor. Här kan avancerad dataanalys och AI spela en allt större roll, säger Per Norhammar, marknadsansvarig för försäkringsbranschen, SAS Institute i Norden.

Ett av bidragen, ”Natural risk assessments using satellite data”, fokuserade på att bygga en modell för att förutse kommande översvämningar och deras effekter. Genom att använda data som finns tillgänglig från satelliter, kunde det tyska företaget LiveEO presentera en lösning som kartlägger hotade områden och förutsäger hur fastigheter och andra tillgångar skulle påverkas av en eventuell översvämning.

Från Indien och Tyskland kom bidrag som fokuserade på att tillgängliggöra försäkringar för de som kanske behöver försäkringar allra mest, men som sällan har dem. I Indien saknar till exempel 90 procent av alla invånare försäkring. Med hjälp mikroförsäkringslösningar, som med hjälp av AI och avancerad dataanalys beräknar risker på små, utvalda områden, kan man erbjuda billiga försäkringar av det allra viktigaste – till exempel grödor. Eller en cykel.

Men det är inte bara i samband med klimatförändringar och fattigdom som AI kan vara användbart inom försäkring. I ett annat av de vinnande bidragen föreslås att den data som samlas in via Internet of Things, IoT, kan ligga till grund för riskbedömning av till exempel fordon. Med andra ord: ju mer du kör din bil, desto högre risk för olyckor. Och ju snabbare du kör den i tung trafik, desto större risk. Med hjälp av IoT-data kan du idag se exakt hur ett fordon, ett kylskåp, en spis eller en dator används. Det kan sedan ligga till grund för en individuell riskbedömning och därmed prissättning.

AI hett område när SAS Institute anordnar hackathon med försäkringsbranschen

Einar Halvorsen

– Jag tror bara vi har sett början AI-tekniken inom försäkringsbranschen. Med hjälp av den här tekniken kommer försäkringar att bli mer tillgängliga, rättvisa och korrekta, säger Einar Halvorsen och fortsätter:

– Just nu är vi i färd med att påbörja planeringen för vårens hackathon. Vi har redan märkt ett stort intresse från de som varit med tidigare, men nyfikenheten är stor även från andra håll. Jag tror att flera bidrag kommer ha fokus på riskanalys, och många av projekten kommer ha relevans för försäkringsbranschen.

 

 

 

 

 

Relaterade Artiklar