Hem NYHETER 5G kommer revolutionera tillverkningsindustrin och driva digital transformation 

5G kommer revolutionera tillverkningsindustrin och driva digital transformation 

Publicerat av: Redaktionen

Varje tid har sina omvälvande tekniska framsteg.

5G kommer revolutionera tillverkningsindustrin och driva digital transformation  2

Maria Sundvall, vd Equinix Sverige

Nästa stora tekniksprång 5G – en teknik som kommer att leda till nya affärsmöjligheter även för tillverkningsindustrin.

Det skriver Maria Sundvall, vd för Equinix Sverige.

Många förknippar 5G främst med mobila uppkopplingar och produkter för telekomindustrin. Men 5G kommer även att fungera som katalysator för tillväxt av nya och kommande tekniker inom många andra områden.

Ett flertal industrisektorer tittar just nu på hur 5G kan hjälpa företagen på olika sätt. Tillverkningsindustrin är inget undantag – faktum är att de tänkbara vinsterna i sektorn kan vara mer djupgående än på många andra områden. Enligt en studie utförd av Ericsson landar affärspotentialen för att rulla ut 5G-nätverk och -telefoner på 113 miljarder dollar, cirka 1,1 biljoner kronor, för den tillverkande sektorn under 2026.

Den största utmaningen för tillverkande företag är att kunna anpassa sig tillräckligt snabbt till förändringar på sina marknader, som förändrade krav från kunderna. Det handlar om att kunna skala en lösning med ögonblicklig verkan. För att lyckas med det behövs en värdekedja med tätt sammankopplade delar och en agil digital infrastruktur som underhålls på ett lämpligt sätt.

De här kraven blir allt viktigare i takt med att datadriven innovation transformerar den tillverkande sektorn. Förhoppningen på 5G är att tekniken ska bidra till att hantera utmaningar med ett snabbt ökat antal uppkopplade enheter och en snabbt ökande datatrafik. IoT är typexemplet på den nya värld som håller på att ta form.

I vår Global Interconnection Index, där vi analyserar den globala datatrafikens utveckling ser vi att just tillverkningsindustrin är den bransch som upplever att de har stora utmaningar. Redan idag står man för tolv procent av all direktöverförd bandbredd globalt, det vi kallar för interconnection. En tillväxt som bara kommer att öka i takt med att 5G införs på bred front.

Tillverkningsindustin har historiskt sett snabbt tagit till sig ny teknik så som molnplattformar och molnhanteringsprogramvara för att skapa en skalbar och säker digital infrastruktur. Nu är det hög tid för företag börja planera för hur de ska att använda 5G-nätverkets ultra-låga latens för att optimera underhåll och öka produktiviteten. Allt för att även i fortsättningen befinna sig i framkant i denna mycket konkurrensutsatta sektor.

Relaterade Artiklar