Hem NYHETER 40% av kunderna bokar service direkt i mobilen

40% av kunderna bokar service direkt i mobilen

Publicerat av: Redaktionen

Verkstadsprofilerad landningssida för digital servicebokning

40% av kunderna bokar service direkt i mobilen 3Midman startade december 2019 tjänsten digital servicebokning där föreslaget servicedatum presenteras med kallelsen till service – alltså när det är aktuellt att boka service. Resultat: 40% av servicekunderna bokade service direkt i mobilen.

– Midmans digitala serviceflöde ökar inte bara verkstadens servicegrad. Trafiken och genomförsäljningen ökar när kunderna kan boka servicen digitalt med en enkel knapptryckning utan att behöva ange registreringsnummer, personuppgifter och en mängd annan information som saktar ner processen (dessa uppgifter är förifyllda). – Tvärtom känner vi att kunderna uppskattar en snabb och enkel bokning när vi föreslår rätt dag, säger Jonas Udd på Midman. – Det tidigarelägger många servicetillfällen och ökar antalet sålda servicar genom att de repeteras tätare utan slir i serviceintervallet, säger han.
– Kunder med akuta problem eller som önskar diskutera priser känner vi bättre platsar i en direkt telefonkontakt med verkstaden som har en personlig relation med sin stamkund. – Det är också det som våra verkstadskunder lyft fram när vi frågat dem hur digital servicebokning fungerar som bäst.
– De vill inte tappa kundkontakt eller kontroll över försäljningsprocessen så att kunden väljer annan verkstad, säger han.

Håller koll på vilka som önskar digital eller postal kommunikation

Midman mäter och ser vilka som öppnar bokningslänken till verkstadens landningssida. Detsamma gäller servicekallelser utan servicebokning – även dessa har en landningssida för verkstaden.

De få kunder som saknar mobilnummer i Midman eller som hellre önskar verkstadsutskick i tryckt form får istället en postal servicekallelse. Detsamma gäller de som inte agerar på landningssidan. Verkstaden kan med Midmans kunskap och val av kommunikationstyp, öka styrkan i budskapen genom att kombinera digitala och postala kallelser.

Enklare administration kontra ökad serviceförsäljning

– Vi inser att den bästa lösningen administrativt för servicerådgivare är när den digitala servicebokningen har integration och stöd i DMS (Dealer Management System). Det sparar ju tid, säger Jonas. – Samtidigt har flera verkstäder berättat att de trots fina hemsidebyggen och e-postformulär får in en mycket liten andel av bokningarna digitalt. I Sverige uppskattas genomsnittet till 5% av de största aktörerna på området.

Digital servicebokning via Midman kan ses som ett försteg till den administrativa bokningen i DMS. Fördelen med bokningen är att det är den som effektivt driver trafiken pro-aktivt till verkstaden genom servicekallelserna. Verkstadens DMS, å andra sidan, är det bästa systemet för att sedan administrera bokningarna i bokningskalendern, arbetsorder fram till fakturering och utlämning av bil. Därefter kan Midman ta vid igen för uppföljning av kunder som missat komma in på service eller mätning av kundlojalitet och kundnöjdhet (NKI).

– Verkstadens styrka med Midman är kommunikationsövertaget eftersom bokningen kommuniceras i samma landningssida som servicekallelsen. Den befintliga servicekunden behöver inte leta upp en särskild bokningssida, e-postformulär, separat mobilapp eller krångla sig igenom en mängd följdfrågor. Vi har medvetet utelämnat prisangivelse efter det att många verkstäder vi talat med upplever detta som en felkälla som dessutom kan skapa hinder för bokningen. Särskilt när konsumenten inte bara ska ange mätarställning utan även uttala sig om vilken årsservice som avses eller annan information. Det hindrar dock inte en verkstad som tagit emot en digital bokning via Midman att i lugn och ro sälja in tilläggsarbeten och skicka prisbekräftelse per telefon eller digitalt i efterhand, säger han.

Tempot och precisionen ökar med digitaliseringen

Midman ökar precisionen ytterligare genom att sprida ut servicekallelserna så att timingen blir ännu bättre. En Kia som riskerar tappa sin nybilsgaranti behöver sin kallelse tidigare i förhållande till verkstadens bokningsläge jämfört en Subaru som servade senare samma månad förra året, för att ta två exempel. Servicekallelserna kan fördelas ut mot bakgrund av den typen av kunskap och servicebeteende. Midman kallar detta för servicemognad och verktyget används även aktivt i Midmans tjänst servicekundrekrytering på Autopilot.

Ring Johan på 031-725 34 09 om du vill få en demo med delad skärm så visar han hur enkelt du sätter upp digital servicebokning i Midman med slot-tider och önskat antal servicar du maximalt vill erbjuda per dag för servicekunder som bokar digitalt. Du får också en demo kring hur din vy ser ut för att hålla koll på bokningarna.

Relaterade Artiklar