Tre fjärdedelar av företagen utsattes för varumärkesintrång 2017
Hem NYHETER Tre fjärdedelar av företagen utsattes för varumärkesintrång 2017

Tre fjärdedelar av företagen utsattes för varumärkesintrång 2017

Publicerat av: Redaktionen

CompuMark, branschledande inom varumärkesforskning och varumärkesskydd visar idag resultaten från deras senaste undersökning kring den globala omfattningen av varumärkesintrång.

Tre fjärdedelar av företagen utsattes för varumärkesintrång 2017 2Undersökningen visar att nästan tre fjärdedelar av varumärken (74 %) utsattes för varumärkesintrång under 2017, där fyra av tio upplever att intrången har ökat.

Rapporteringen kring vilken påverkan dessa varumärkesintrång har, i The Trademark Ecosystem: Insights from Intellectual Property Professionals around the world, visar att kundernas förvirring var den största effekten (44 %), följt av förlusten av intäkter (40 %), sänkt kundlojalitet (34 %) och skador på ryktet (33 %). En tredjedel av företagen sa att de var tvungna att byta namn på ett av sina varumärken som ett resultat av intrång, medan fler än hälften (56 %) inledde rättsliga processer mot intrång av tredje part.

-Våra rapporter visar att varumärkesansökningar ökar. I och med enkelheten i att göra affärer på en global skala, en fortsatt ökning av nya spelare på marknaden och utbredningen av ytterligare kanaler som sociala medier är det svårare än någonsin idag att hitta ett unikt varumärke att registrera. Varumärken kommer att behöva arbeta hårdare än någonsin för att slåss mot intrång och med att minimera riskerna som de associeras med. Ett resultat av detta blir att övervakning av och sökningar på varumärken blir allt mer betydande och kommer att fortsätta vara det framöver, säger Jeff Roy, president, CompuMark.

Föga förvånande visar undersökningen att majoriteten av varumärkesansökningarna berör produkter eller tjänster, logotyper och bilder samt företagsnamn. Undersökningen avslöjar också intressanta internationella resultat kring ovanligare varumärkesansökningar. Yrkesverksamma inom varumärkesrelaterade frågor i Frankrike visade i högre utsträckning ett intresse kring varumärken för hashtags och ljud, där tyska svaranden ansökte för fler färg- och doftrelaterade varumärken

Yrkesverksamma identifierade också en rad utmaningar som påverkar ansökningsprocessen, inklusive tidspress, budget, globalisering och brist på verktyg och resurser. Större budgetar (51 %), bättre teknologi (49 %) och mer resurser (48 %) var frekvent förkommande bland svaren, som lösningar på dessa problem. Även Brexit har haft en påverkan på ansökningarna, där 22 % av urvalet säger att de nu ansöker om fler brittiska varumärken, medan ytterligare 31 % nu ansöker om varumärken inom EU i högre utsträckning än tidigare.

Forskningen beställdes av CompuMark, en avdelning inom Clarivate Analytics, global ledare inom pålitliga insikter och analyser för att accelerera innovationstakten. I undersökningen, som genomfördes av Vitreous World, tillfrågades 300 yrkesverksamma inom varumärkesfrågor från både interna och externa juridiska arbetsteam från USA, Storbritannien, Tyskland och Frankrike, för att ta pulsen på branschen och dess utmaningar idag.

Rapporten kan laddas ned här: http://www.compumark.com/trademark-ecosystem/

 

 

Relaterade Artiklar