WWF lanserar verktyg som hjälper företag att hantera vattenrisker
Hem NYHETER WWF lanserar verktyg som hjälper företag att hantera vattenrisker

WWF lanserar verktyg som hjälper företag att hantera vattenrisker

Publicerat av: Redaktionen

Idag lanserar WWF en ny version av verktyget Vattenriskfiltret, som hjälper företag att förstå och agera utifrån sina miljö- och affärsrisker kopplade till vatten.

WWF lanserar verktyg som hjälper företag att hantera vattenrisker 2Den nya versionen tar fram skräddarsydda förslag på åtgärder som underlättar för användaren att hantera riskerna.

– Företag med vattenintensiv produktion har ett stort ansvar och det är viktigt att de hanterar riskerna på rätt sätt. Med det uppdaterade Vattenriskfiltret får företag ett effektivt verktyg för att hantera utmaningarna, säger Daniel Robertsson, chef samhälls- och näringslivsutveckling, Världsnaturfonden WWF.

Det nya, uppdaterade Vattenriskfiltret är ett kraftfullt och innovativt verktyg som guidar företagen till effektiva åtgärder för att hantera vattenrisker – från minskande vattentillgång och översvämningar till leverantörsrisker och svaga regelverk.

Redan i sin ursprungliga version gav Vattenriskfiltret tillgång till bästa tillgängliga data över globala vattentillgångar och specifika risker. Verktyget hjälper också företag att förstå var i deras leverantörskedja olika typer av vattenrisker finns. Den uppdaterade versionen ger över 150 olika åtgärdsförslag som hjälper användare att skräddarsy riskhanteringen.

Uppgraderingen av verktyget har tagits fram i samarbete med H&M-gruppen, som har bidragit i arbetet med att förfina den nya funktionen.

– Genom att använda vattendata från mer än 1000 av våra affärspartners kan Vattenriskfiltret styra och skala upp vårt arbete med vatten i värdekedjan. Nästa steg är att sätta in ännu fler specifika åtgärder för textilindustrin. Målet är att vi ska bli helt cirkulära i vår verksamhet, säger Shariful Hoque, Water Sustainability Responsible, H&M-gruppen.

För nionde året i rad rankade organisationen World Economic Forum vattenrisker som en av de fem största riskerna globalt. Efterfrågan på sötvattenresurser ökar ständigt, till stor del på grund av många industriers vattenintensiva produktion. Att hantera vattenrisker på rätt sätt är avgörande för att förbättra miljön i flodområden och våtmarker runt om i världen och för att kunna fördela vattenresurser rättvist.

Relaterade Artiklar