Woody Bygghandel Bro nu med molnväxel
Hem ÅTERFÖRSÄLJARE Woody Bygghandel Bro nu med molnväxel

Woody Bygghandel Bro nu med molnväxel

Publicerat av: Redaktionen

Den 4 april driftsattes en molnväxel för Woody Bygghandel Bro.

Woody Bygghandel Bro nu med molnväxel 1

Andreas Eriksson, IT-chef på Woddy Bygghandel Bro.

Weblinks återförsäljare Wan2Lan rekommenderade Weblink Unified 2.0 och förhoppningsvis leder det till att fler samtal kan besvaras då köfunktionen har så kallad returringning i en av svarsgrupperna.

Varför kom frågan om ny telefonilösning upp?
– Woody hade en 10 år gammal kundplacerad växel från Siemens som var dags att byta ut. Den befintliga telefonväxeln har fungerat problemfritt och i stort uppfyllt Woodys behov så vi visste inför denna upphandling att förväntningarna på det nya systemet skulle vara höga, säger Fredrik Bjurenborg på Wan2Lan.

Hur såg kravbilden ut?
– Då flertalet medarbetare på Woody rör sig på stora arbetsytor under dagen så låg fokus på något som kunde ersätta de befintliga dect-telefonerna. Samtidigt efterfrågades ett användarvänligt system. Möjligheten till att kunna kombinera mobiltelefoner och softphone, som var helt integrerade i växelsystemet, sattes högt upp på kravlistan. Kravet på den kommande leverantören var en fullt fungerande plattform som från dag ett löser de behov kunden har och i viss mån kan tänkas komma i framtiden, förklarar Fredrik.

Hur sålde ni in Weblinks lösning?
– Genomgång av de leverantörer som kan leverera enligt utsatt kravbild med ett stort fokus på kommande leverantörens supportteam bakom systemet för att kunden skall känna sig trygg och få den service de förväntar sig. Vi lade ett stort fokus på användarvänligheten och flexibiliteten av kommande telefonileverantör. Affären avgjordes förmodligen efter den första skarpa demon av Weblink Unified 2.0 tillsammans med Johan från Weblink då kunden i realtid kunde se systemet, dess fördelar och användarvänlighet, berättar Fredrik vidare.

De flesta företag som ser över sin telefoni väljer i dag molnväxel. Utbudet av system är många. Det är kunderna som avgör och vi frågar Woody Bygghandel Bro hur de ser på saken.

Vad avgjorde beslutet till molnväxel?
– Det var aldrig uppe för diskussion då molnväxel var det självklara valet. När Wan2Lan visade hur Weblink Unified 2.0 fungerade och vilka möjligheter som gavs så var vi ännu mer säkra på att detta var rätt val för framtiden och för de mål vi har att utveckla vår verksamhet, säger Andreas Eriksson, IT-chef på Woddy Bygghandel Bro.

Relaterade Artiklar