WeSC och NOXS inc ingår samarbetsavtal avseende e-handel i Nordamerika
Hem E-HANDEL WeSC och NOXS inc ingår samarbetsavtal avseende e-handel i Nordamerika

WeSC och NOXS inc ingår samarbetsavtal avseende e-handel i Nordamerika

Publicerat av: Redaktionen

WeSC har inlett ett samarbete avseende e-handeln på den Nordamerikanska marknaden.

WeSC och NOXS inc ingår samarbetsavtal avseende e-handel i Nordamerika 2Samarbetet med NOXS ger WeSC en garanterad andel av alla försäljningsintäkter från e-handeln. Förutom marknadsförings- och försäljningskostnader kommer NOXS, som har en omfattande erfarenhet av e-handel, att ansvara för samtliga produktions- och logistikkostnader från och med hösten 2018.

Avtalet löper över 5 år och är villkorat av att den årliga e-handelsförsäljningen visar en tillväxt om minst 10% per år.

“En framgångsrik e-handelsverksamhet kräver både know how och en betydande kapitalinvestering och WeSC har inte kunnat satsa för att utveckla den egna e-handelsverksamheten på ett tillfredsställande sätt. Detta partnerskapsavtal är ett sätt att ta itu med e-handelsmöjligheten i denna region. Vi har för närvarande en in-house-lösning för Europa men undersöker möjligheten att implementera en liknande lösning i Europa i framtiden. Detta avtal, utöver det flertal licensavtal som vi har tecknat de senaste 6 månaderna, bör ses som ett sätt att kontrollera kostnader och kapitalbehov utan att missa affärsmöjligheter ”, säger Joseph Janus, VD WeSC.

Relaterade Artiklar