Viktiga trender inom e-handel under 2022
Hem E-HANDEL Viktiga trender inom e-handel under 2022

Viktiga trender inom e-handel under 2022

Publicerat av: Redaktionen

Så här på det nya året är det kul att både blicka tillbaka på det som varit men också att börja fundera kring vad man ska prioritera.

Omniarchs COO Hans Edlund bjuder nu i inledningen av 2022 på en trendspaning inom tre för e-handeln (och fysisk handel) viktiga områden, tre saker som vi tror kommer bli att viktigt att fokusera på under 2022 och framåt.

1) Sourcing närmare sin kärnmarknad:

E-handelstrend 2022: Sourcing närmare sin kärnmarknad“För bolag med kärnmarknad i Europa är det inte praktiskt möjligt att ha en flexibel sourcing med produktion i Asien. Båtfrakt är inte tillräckligt snabbt och flygfrakt är i regel för dyrt samt eliminerar ofta fördelen med en lägre produktionskostnad. För bolag med Europa som kärnmarknad finns också en miljö- och CSR-aspekt av att ha lokal produktion till förmån för asiatisk sådan. För produktion som kännetecknas av en allt högre automationsgrad blir lönekostnaden en mindre del av produktpriset och besparingarna med låglöneproduktion blir mindre.”

2) Säkra och använda den egenägda datan:

E-handelstrend 2022: Säkra och använda den egenägda datan“Trenden att kunden kontrollerar sin egen data blir allt tydligare och det blir samtidigt allt mer utmanande att marknadsföra sig mot nya målgrupper. Ett tydligt exempel på det senare är att vi ser att effektiviteten i t ex Facebooks målgruppsannonsering går ned.”

“Visst kommer det nya metoder att försöka ersätta den cookiebaserade marknadsföringen. Men hittills har vi inte sett något som fullt ut överkommer de utmaningar som uppstått. När data blir mer svårtillgänglig blir priset på den också högre. Det skapar i sin tur ännu starkare incitament för de som sitter på mycket data att bli än mer protektionistiska kring den.”

3) Vikten av det egna varumärket

E-handelstrend 2022: Vikten av det egna varumärket“En tydlig trend som vi ser är att varumärken blir allt bättre på att själva sälja D2C. Jag tror inte alls att detta behöver betyda att man slutar arbeta med återförsäljare, men kraven på dessa kommer att öka. Desto bättre varumärket är på att driva egen försäljning, desto högre krav kommer de ställa på sina återförsäljare.”

“Återförsäljare som bara driver försäljning på priskampanj och inte tillför något annat för såväl kund som varumärke kommer att få det allt tuffare. När bolag investerar allt mer i att bygga sitt eget varumärke, varför skulle man då vilja ha återförsäljare som förstör det? Att som återförsäljare få sälja via marknadsplatser är nog snart ett minne blott, varför skulle varumärkena inte vilja ha ensamrätt på en sådan kanal?”

 

 

Relaterade Artiklar