Hem NYHETER Vem löser arbetsmiljön – HR eller IT?

Vem löser arbetsmiljön – HR eller IT?

Publicerat av: Redaktionen

De flesta medarbetare vet inte vem på deras företag som bäst kan hjälpa dem att lösa dilemmat med det öppna kontorslandskapet och minska störningarna på kontoret.

Vem löser arbetsmiljön – HR eller IT? 3Enbart var sjunde går till IT för att lösa sitt problem med störningar på kontoret. Mer än hälften, 53
procent, uppger att de går till sin närmsta chef medan runt en tredjedel går till HR eller
fastighetsavdelningen.

Detta är förvånande, eftersom IT typiskt sett har ägandeskap och tillgång till teknikerna och verktygen
som skulle kunna ge störst minskning av störningarna genom ljud. Detta är tydligt en missad möjlighet.

Enligt data från Gartner tror runt två tredjedelar av företagsledarna att deras företag behöver snabba på
sin digitala omställning eller tvingas se sig omsprungna av konkurrenter. Att skapa en anpassningsbar,
samarbetande och produktiv kontorsmiljö är ett viktigt element i omvandlingen av arbetsplatsen.

IT är väl positionerat för att leverera enligt den här visionen. IT-avdelningar bör ta kontakt med alla delar
av organisationen och leda insatsen för att minimera störningsmoment för medarbetare i öppna
kontorslandskap. De kan hjälpa organisationer att upptäcka fördelarna med ett ökat fokus, produktivitet
och medarbetarnöjdhet.

Sagt om HR:s roll i Noise Management:
Framtida arbetsplatser måste vara anpassningsbara och ge människor större flexibilitet och
valmöjligheter. Rätt arkitektur, design och möblemang är viktigt, men det kommer inte möte behoven
ensamt. Att skapa smartare och mer produktiva kontorsmiljöer är ett lagarbete. IT, HR och
arbetsplatslösningar måste arbeta tillsammans, lära sig om varandras arbetsområden och skapa ett
holistiskt angreppssätt som inkluderar det fysiska rummet, tekniken och medarbetarnas beteenden. Att
samarbeta för att förstå frågan är ett utmärkt första steg. Alan Ni, chef för smarta utrymmen och IoT på Aruba, ett Hewlett Packard-företag

Företag som blickar framåt tar vara på möjligheten att skapa en mer övertygande medarbetarupplevelse
genom ett samarbete mellan IT, HR och fastighet. Den här korsfunktionella gruppen måste arbeta närmre
varandra än någonsin för att skapa en arbetsmiljö som förstärker företagets kultur, ökar samarbetet
mellan medarbetare och driver på produktiviteten. Jeanne Meister, grundare av Future Workplace

Företag ser den ökade vikten av att erbjuda en medarbetarupplevelse som motsvarar deras bästa
kundupplevelse. Det här är inte bara en HR-fråga utan en verksamhetsfråga och den kräver att man
skapar en gemensam vision bland HR-, IT- och fastighetschefer så att upplevelsen av att arbeta på
företaget blir ett verktyg för att både attrahera och behålla talanger, säger Deborah Butters, HR-chef på PerkinElmer

Relaterade Artiklar