Undersökning – Varannan anställd inom retail oroad över AI:s frammarsch på arbetsmarknaden
Hem UNDERSÖKNING Ny undersökning – Varannan anställd inom retail oroad över AI:s frammarsch på arbetsmarknaden

Ny undersökning – Varannan anställd inom retail oroad över AI:s frammarsch på arbetsmarknaden

Publicerat av: Redaktionen

En ny undersökning visar att nästan hälften av de som arbetar inom retail, 44 procent, är oroade över att generativ AI kommer ta deras jobb.

Samtidigt svarade 57 procent att de är positiva till robotarnas intåg i arbetslivet.

 Inom allt fler branscher talar man nu om hur AI kan påverka framtiden, både positivt och negativt.

Nya AI-relaterade yrkesroller för människor har fötts och många andra håller på att försvinna.

Nyligen släppte molnjätten Salesforce rapporten Digital Skills Index, en ny global studie med cirka 23 600 deltagare från 19 länder. Från Sverige deltog 1 000 personer varav 500 chefer och lika många anställda.

I rapporten har man bland annat undersökt oron hos medarbetare inom olika sektorer och branscher. Nästan varannan respondent som jobbar inom retail, 44 procent, är oroad över att generativ AI kommer ta deras jobb. Det är i sammanhanget bland de branscher där det finns flest anställda som är oroade.

Oron är störst bland medarbetare inom finanssektorn, där varannan respondent, 50 procent tror att generativ AI kommer öka sitt grepp om jobben inom deras bransch.

Tätt följt av anställda inom techsektorn, där 48 procent av de svarande respondenterna känner oro över AI:s frammarsch på arbetsmarknaden. Lugnast i vattnet är de som jobbar inom offentlig sektor, där är det bara 33 procent som känner att AI kommer ta över deras jobb.

– Förtroendet för tekniken är avgörande för att samhället ska kunna dra full nytta av datadrivna lösningar. Vi på Salesforce inser att detta förtroende måste förtjänas genom att utveckla etiskt och ansvarsfullt AI med hög transparens och säkerhet, säger Inger Lise Eng, Sverigechef på Salesforce.

I undersökningen fick de tillfrågade även svara på om deras arbetsplats planerar implementera generativ AI. Där sticker också offentlig sektor ut med endast 38 procent av respondenterna svarade att generativ håller på att införas på deras jobb.

Inom Techsektorn svarade 69 procent att man planerar implementera generativ, tätt följt av finanssektorn med 64 procent. Inom retail svarade varannan respondent, 53 procent att man har planer att införa AI på jobbet.

Undersökning – Varannan anställd inom retail oroad över AI:s frammarsch på arbetsmarknaden

Inger Lise Eng, Sverigechef på Salesforce

Studien visar också att mer än varannan anställd inom retail, 57 procent är optimistisk för generativ AI. Flest positiva finns inom tech sektorn där 75 procent av respondenterna svarade att de gillar robotarna. Inom offentlig sektor svarade 46 procent att de är positivt inställda till robotarnas frammarsch.

 

 

 

 

 

 

Relaterade Artiklar