Hem NYHETER Telia det mest hållbara varumärket i branschen

Telia det mest hållbara varumärket i branschen

Publicerat av: Redaktionen

Sustainable Brand Index är Europas största studie om hållbarhet och svenska konsumenter har utsett Telia till mest hållbar inom telekom.

Telia det mest hållbara varumärket i branschen 3Studien baserar sig på i vilken utsträckning som konsumenter kopplar samman hållbarhetsarbete med varumärke. Här listas några exempel på hur Telia digitaliserar och ställer om i hela värdekedjan.

– Vi är otroligt glada över att våra insatser får uppmärksamhet. Just hållbarhet berör våra kunder, vårt samhälle och vår planet, därför finns det med i allt vi gör. Att digitalisera verksamheten är en avgörande pusselbit som ger direkta effekter som är positiva för såväl människor som miljön.

– Vårt arbete med att ställa om fortsätter och vi kommer även jobba för att inspirera fler till att blir mer digitala och därmed hållbara, såväl kunder, partners och branschen i stort, säger Anna Augustson, Hållbarhetschef Telia Sverige.

Klimatförändring, nya sätt att leva och kommunicera och den omfattande konsumtionen påverkar livsförhållandena på planeten om inget genomgripande görs. Alla måste bidra och företag som Telia kan, med sin digitala expertis, åstadkomma förändringar för miljön i den egna verksamheten och samhället i stort. Några exempel på Telias Hållbarhetsarbete:

Resan till noll – Telia har antagit djärva mål och ska till år 2030 vara helt koldioxidneutralt genom hela värdekedjan och inte heller ge upphov till något avfall. För att påskynda arbetet har varje enhet i företaget i uppdrag att se över hur de arbetar och vad de måste förändra för att nå målen.

Det hållbara Folknätet – Telia är Sveriges första operatör med el märkt med Naturskyddsföreningens Miljöval. Det innebär att all el är förnybar och att elproduktionen lever upp till högt ställda krav om hänsyn till miljö, klimat, djur, växter och människor. Genom aktivt arbete för en mer energieffektiv verksamhet är elanvändningen för Telia mindre än för 20 år sedan, trots att vi gått från 2G till 4G för att öka nätkapaciteten och då det idag skickas 40 gånger mer data genom näten.

Tillsammans i Folknätet – Nätet är en plats fylld med möjligheter och är till för oss alla. Tyvärr finns också en baksida med hot, hat och kränkningar. Tillsammans med barnrättsorganisationer och skolor i Norden och Baltikum jobbar Telia för att göra nätet till en tryggare plats. Bland annat med hjälp av barnens röst via Children’s Advisory Panel (CAP). Under åren har även en rad insatser genomförts tillsammans med Friends, som jobbar för en värld utan mobbning. För seniorer pågår sedan en tid det prisbelönta konceptet ”Mer Digital”, där unga lär äldre att bli mer digitala så att de kan inkluderas i det allt mer uppkopplade samhället. Initiativet drivs tillsammans med kommuner runtom i Sverige.

Återvinning och BYT IN – Fyra miljoner mobiltelefoner såldes i Sverige förra året. Det innebär tusentals telefoner som ligger och skräpar i en byrålåda. Även gammal IT-utrustning stuvas undan när företag ställer om. Därför erbjuder Telia ett byt-in-program till såväl företag som konsumenter. Det innebär att Telia bedömer, värderar och köper tillbaka gamla telefoner och utrustning som sedan kan återvinnas eller säljas igen.

Relaterade Artiklar