Tele2 lanserar halverade SIM för att minska plastavfall
Hem NYHETER Tele2 lanserar halverade SIM för att minska plastavfall

Tele2 lanserar halverade SIM för att minska plastavfall

Publicerat av: Redaktionen

Som första operatör i Norden lanserar Tele2 AB halverade SIM-kortshållare i Sverige för att minska plastavfall.  

Ett av fokusområdena i Tele2s hållbarhetsstrategi är främjandet av cirkulär ekonomi för att motverka klimatförändringen. För att maximera resursutnyttjande och minimera restavfall strävar Tele2 mot att minska, återanvända och återvinna – prioriterat i den ordningen. I linje med detta reducerar Tele2 Sverige nu plastavfallet från de miljoner SIM-kortshållare företaget skickar ut årligen.

– Plast bryts ner långsamt och kan medföra långsiktiga negativa effekter på miljön. Från fysisk påverkan på intrasslade djur, till utbredd mikroplastförorening i våra hav, sjöar och floder. Vi strävar efter att minska plastavfallet i alla delar av vår värdekedja och eftersom SIM-kort utgör själva kärnan i ett mobilutbud och tillhandahålls till nästan alla kunder är jag mycket stolt över att Tele2 Sverige är först i Norden med att införa denna förändring, säger Erik Wottrich, hållbarhetschef på Tele2.

Traditionella SIM-kort levereras i hållare i kreditkortsformat. Genom att halvera dessa hållares storlek krävs hälften så mycket råvara till varje kort och vikten minskar med 55 procent. Därmed sparar Tele2 Sverige inte bara cirka 6 ton plast varje år utan minskar också koldioxidutsläppen med 35 ton.

– Vi är långt ifrån klara. Som nästa steg genomför vi en pilot med SIM-kort och halverade hållare som tillverkats av enbart återvunnen plast, för att minska miljö- och klimatpåverkan ytterligare, säger Erik Wottrich.

Tele2 har ett långsiktigt åtagande att minska bolagets utsläpp i värdekedjan (Scope 3) och att uppmana konsumenter att bli mer medvetna om hållbarhet. I januari 2021 lanserade Tele2, som första operatören i Sverige, A Good Companys cirkulära mobilskal, tillverkade av restprodukter från linodling i Eskilstuna.

Relaterade Artiklar