Hem NYHETER Svenskarna skeptiska till prenumerationstjänster

Svenskarna skeptiska till prenumerationstjänster

Publicerat av: Redaktionen

Pandemin har lett till att konsumenter runt om i Europa har börjat prenumerera på produkter i allt större utsträckning.

Svenskarna skeptiska till prenumerationstjänster 2

Tobias Lindh, Norden- och Baltikumchef på Adyen

I Storbritannien erbjuder nu en femtedel av detaljhandelsföretagen prenumerationstjänster, enligt Barclaycard.

Trots det är efterfrågan på att använda dessa tjänster låg i de skandinaviska länderna och bara en femtedel av svenska konsumenterna säger sig vilja prenumerera på produkter framöver. Det visar betalföretaget Adyens Retailbarometer 2020.

Från att prenumerationer främst varit en tjänst förknippat med tidningar har intåget av digitala streamingtjänster genom företag som Spotify förändrat mångas köpbeteenden.

Nu börjar allt fler handlare även att använda sig av samma betalsätt när det kommer till produkter, men i Sverige är konsumenterna skeptiska.

– Svenskarnas ovilja att använda prenumerationstjänster går i linje med de andra skandinaviska länderna där danskarna är minst villiga att gå över till abonnemang för produkter. Även om många är medvetna om att en prenumerationstjänst kan underlätta vardagen så leder det sällan till konsumentbesparingar på längre sikt vilket får större betydelse under en ekonomiskt osäker tid, säger Tobias Lindh, Norden- och Baltikumchef på Adyen.

Jämfört med andra europeiska länder förväntar sig 34 procent av polska kunder, 27 procent av italienska kunder och 26 procent av spanska kunder att använda sig av prenumerationstjänster mer i framtiden. För Sverige är motsvarande siffra endast 20 procent, samtidigt som Norge och Danmark ligger på 18 respektive 13 procent.

Den tillväxt som e-handeln haft under de senaste åren har accelererats av den pågående pandemin.
Digitaliseringen öppnar upp för många nya typer av affärsmodeller och koncept, vilket leder till fler
betalmöjligheter. Men trots att 27 procent av svenska konsumenter uppger att de kommer handla
mer online till följd av pandemin, har prenumerationer av produkter ännu inte fått fäste.

– Det finns redan en hög e-handelsvana bland svenskarna när det kommer till att handla mat,
skönhetsartiklar eller andra produkter på nätet. Prenumerationer framstår vara nästa block i det
digitala övertagandet av handeln, fortsätter Tobias Lindh.

För handlare är prenumerationsintäkter en säker inkomstkälla som förenklar möjligheterna att
förutse vilka resurser som kommer finnas tillgängliga för expansion. Modellen underlättar också för
konsumenter som slipper spendera onödig tid på att handla produkter de redan vet att de kommer
behöva. Allt eftersom de svenska konsumenternas intresse ökar för prenumerationsmodellen
kommer de handlare som står redo att tillgodose detta behov att inte bara öka sin försäljning, utan
också få nöjdare kunder.

Relaterade Artiklar