Svenskar står ut i europeiska jämförelsen – litar mest på statlig digitalisering
Hem TEKNIK & IT-LÖSNINGARSÄKERHET Svenskar står ut i europeiska jämförelsen

Svenskar står ut i europeiska jämförelsen

Publicerat av: Redaktionen

En av fyra skulle dock överväga att rösta ett annat politiskt parti än de gör idag ifall den digitala tilliten bröts

56% av de svenska medborgarna har förtroende för de digitala tjänster som våra statliga myndigheter erbjuder.

Det gör Sverige till det land i Europa som har den största andelen medborgare med förtroende för denna typ av tjänster. Det framgår av IT-företaget Oktas nya rapport Digital Trust 2022 som genomförts bland över 12 000 personer, varav drygt 1000 från Sverige.

Det är dock inte läge för statliga aktörer att luta sig tillbaka. Exempelvis skulle en dryg fjärdedel (26%) av de svenskar som idag litar på statliga digitala tjänster överväga att rösta på ett annat politiskt parti ifall deras favoritparti inte lyckas möta de förväntningar på användarvänlighet och säkerhet som finns kring digitala tjänster. Det framgår även av resultatet att ju yngre respondenten är, desto mer sannolikt är det att de överväger att ändra vem de ska rösta på om detta förtroende bryts.

Svenskar står ut i europeiska jämförelsen – litar mest på statlig digitalisering

Mattias Bolander, Nordenchef på Okta

– Tillgången till statliga digitala tjänster har blivit jätteviktiga för medborgarna under pandemin, och vår undersökning visar att svenska myndigheter lyckats jämförelsevis bra med att skapa förtroende för de digitala tjänsterna bland medborgarna, säger Mattias Bolander, Nordenchef på Okta. Samtidigt visar undersökningen att upplevda problem kring användbarhet och säkerhet kan få förödande konsekvenser, inte bara för de digitala tjänsterna, utan även för verksamheterna i stort. Teknik som kundidentitet och åtkomsthantering cementerar grunden för en framgångsrik säkerhetsstrategi; säkerställer höga säkerhetsnivåer, effektiv identitetshantering och en enkel användarupplevelse.

Hög andel svenskar har aldrig upplevt problem med statliga digitala tjänster

Av de svenskar som litar på de statliga digitala tjänsterna säger 62% att de aldrig haft några problem att använda tjänsterna. Det är en högre andel än i något av de andra länderna som undersöktes. Vidare uppger 46% av att de litar på att datan i de statliga digitala tjänsterna är skyddad.

18% av svenskarna litar däremot inte på de statliga digitala tjänsterna, vilket är kan jämföras med 31% för alla respondenter i undersökningen. Bland dessa svarande säger 41% att den misstro de känner redan har fått dem att överväga att ändra vilket parti de röstar på. Detta kan jämföras med ett europeiskt genomsnitt på 33%.

För att lyckas bibehålla förtroendet hos medborgarna visar undersökningen att det är viktigast att inloggning till tjänsterna är säkra. Näst viktigast är att den övergripande digitala upplevelsen är pålitlig, följt av att tjänsten är smidig att använda.

– Det har länge varit utmanande att kombinera hög säkerhet med högklassig användarvänlighet för digitala tjänster, säger Mattias Bolander. Undersökningen visar att det dock är två huvudfaktorer som statliga myndigheter måste kunna balansera för att vinna och behålla medborgarnas förtroende.

 

 

Relaterade Artiklar