Svenska konsumenter: Viktigt att varumärken tar miljöansvar
Hem NYHETER Svenska konsumenter: Viktigt att varumärken tar miljöansvar

Svenska konsumenter: Viktigt att varumärken tar miljöansvar

Publicerat av: Redaktionen

Drygt åtta av tio anser att det är viktigt att varumärken de konsumerar tar ett ansvar för miljön.

Svenska konsumenter: Viktigt att varumärken tar miljöansvar 3Framförallt är detta av vikt för kvinnor och äldre. Det framkommer i en Novus-undersökning genomförd på uppdrag av intresseorganisationen Sveriges Annonsörer inför ”Jordens dag den 22 april”.

Intresseorganisationen Sveriges Annonsörer gör med hjälp av undersökningsföretaget Novus löpande studier av svenska folkets inställning till olika varumärken.

Inför ”Jordens dag” som varje år firas runt om i världen och som instiftades 1970 av den amerikanske senatorn Gaylord Nelson för att uppmärksamma miljöproblem som finns i världen, har svenska folket fått ta ställning till företags miljöansvar kopplat till ens egen konsumtion.

Frågan som ställdes till drygt 1000 svenskar var; hur viktigt är det att varumärken du konsumerar tar ett ansvar för miljön?

Svenska konsumenter: Viktigt att varumärken tar miljöansvar 4Drygt åtta av tio (84 %) svarade att det är ganska eller mycket viktigt. Kvinnor svarade i högre utsträckning att de tycker att det är viktigt, likaså personer som är mellan 65-79 år (89 %). Även universitetsutbildade och de med en årlig hushållsinkomst på 600 000 kronor svarade i högre grad att detta är viktigt (87 %). Likaså personer bosatta i Västsverige anser att frågan är synnerligen av vikt (91 %).

– Att varumärken tar ett ansvar för miljön har blivit allt viktigare och konsumenter har också börjat ställa krav på att varumärken tar ett miljöansvar. Som varumärke har ett hållbarhetstänk blivit en affärskritisk del, säger Ulf Hermansson Samell, marknadschef på Sveriges Annonsörer.

Totalt var det 13 procent av de svarande som tyckte det inte är särskilt viktigt eller inte alls viktigt. Män svarar oftare att de inte tycker att det är viktigt (17 %) samt personer som har en årlig hushållsinkomst på mindre än 200 000 kronor  (19 %).

Fråga: Jordens dag infaller den 22 april. Hur viktigt är det att varumärken du konsumerar tar ett ansvar för miljön?

  • Mycket viktigt – 30 %
  • Ganska viktigt – 54 %
  • Inte särskilt viktigt – 11 %
  • Inte alls viktigt – 2 %
  • Vet ej – 3 %

Sveriges Annonsörer är en intresseorganisation för annonsörer och arbetar för att få dessa att arbeta mer effektivt och ansvarsfullt med sina varumärken.

Relaterade Artiklar