Hem E-HANDEL Svensk e-handel: Kraftig inbromsning av tillväxten

Svensk e-handel: Kraftig inbromsning av tillväxten

Publicerat av: Redaktionen

I en undersökning besvarad av 69 svenska e-handlare minskar PriceRunner E-handlarindex från 64,9 under andra kvartalet till 60,4 under tredje kvartalet 2019.

Svensk e-handel: Kraftig inbromsning av tillväxten 2

Nicklas Storåkers, VD PriceRunner

Det är det lägsta värdet sedan mätningarna inleddes i början av 2018. Trots minskningen indikerar indexvärdet en fortsatt stark e-handelsmarknad.

Det är framförallt försäljningen under tredje kvartalet och i början av oktober som är bakgrunden till den stora minskningen. Andelen som uppger att försäljningen varit mycket sämre jämfört med föregående kvartal har ökat från 3 till 10 procent. Samtidigt är e-handlarna fortsatt positiva till försäljningsmöjligheterna de kommande tolv månaderna.
– Vårt försäljningsindex för svenska nätbutiker föll med 7 procent under tredje kvartalet. Det är den största minskningen sedan mätningar inleddes. Det är helt klart att även e-handeln känner av inbromsningen i ekonomin. Även ökad klimatoro bland konsumenterna kan inverka på försäljningssiffrorna, kommenterar Nicklas Storåkers, VD PriceRunner.
På samma sätt som i tidigare mätningar indikerar PriceRunner E-handlarindex att de större nätbutikerna klarar sig bättre relativt sett. Bland de e-handlare som representerar de 200 största butikerna på nätet uppgår index till 67,7. Samma siffra för mindre butiker uppgår till 59,4.
– Försvagningen av index kommer inte som en överraskning. Många butiker vi talat med under inledningen av hösten har vittnat om en lite trögare marknad än vad de hade förväntat sig. Vår statistik visar också att andelen reor var högre i september i år jämfört med samma månad förra året, säger Nicklas Storåkers.
Den relativt sett svagare försäljningen kan också ha sin förklaring att fler kunder inväntar de stora reorna senare under hösten. PriceRunners undersökning visar att 31 % av nätbutikerna kommer att utöka Black Friday-rean i slutet av november till att omfatta en hel vecka, s k Black Week.
En anledning till den utökade rean är att Black Friday i år inträffar så sent som den 29 november, vilket är nästan en vecka senare än förra året. Det innebär att Black Friday mer kommer att sammanfalla med julhandeln.
Både ur försäljnings- och logistiksynvinkel innebär det stora utmaningar för e-handeln, vilket kan vara skälet till varför fler nätbutiker vill sprida ut reorna över en hel vecka.

Relaterade Artiklar