Övervakning av anställda kan hota förtroendet och öka personalomsättningen
Hem UNDERSÖKNING Studie visar: Övervakning av anställda kan hota förtroendet och öka personalomsättningen

Studie visar: Övervakning av anställda kan hota förtroendet och öka personalomsättningen

Publicerat av: Redaktionen

Ökningen av distansarbete kräver nya sätt att övervaka produktivitet och resultat, men knappast genom att räkna tangenttryckningar och tid vid skrivbordet.

 VMware, en ledande innovatör inom företagsprogramvara, presenterar nu resultaten av sin globala studie.

Studien visar att förbättringen av anställdas produktivitet och förtroende som har ökat i spåren av hybridarbete, nu hotas av ökad övervakning av medarbetare.

Studien “The Virtual Floorplan: New Rules for a New Era of Work” utfördes av Vanson Bourne på uppdrag av VMware. Resultaten visar att 73 procent av de undersökta företagen i Sverige har implementerat eller planerar att implementera åtgärder för att övervaka sina anställdas produktivitet sedan övergången till hybridarbete. Dessa verksamheter har bland annat vidtagit åtgärder såsom övervakning av e-postmeddelanden (35 procent), av webbläsare (45 procent) och av samarbetsverktyg (38 procent), men även videoövervakning (31 procent), spårning av uppmärksamhet via webbkameror (33 procent) och keylogger-mjukvara (24 procent) förekommer. Samtidigt uppger 34 procent av svenska företag som redan har implementerat övervakning av enheter, och 55 procent av företagen som planerar att göra det, att de ser en “drastiskt ökad” eller “ökad” personalomsättning.

Resultaten tyder på att det finns en svår balans när företag letar efter nya sätt att bedöma anställdas prestationer. Så många som 84 procent av de undersökta medarbetarna i Sverige håller med om att övergången till en distribuerad arbetsmiljö har inneburit att deras prestationer – och inte med traditionella mått som tid på kontoret – värderas mer av deras arbetsgivare. Samtidigt håller 77 procent av de anställda med om att teknik för distansarbete har gjort det möjligt för dem att arbeta mer effektivt än tidigare. 72 procent av verksamheterna har varit tvungna att utveckla nya sätt för att mäta medarbetarnas produktivitet. Bland de undersökta verksamheterna har nya tillvägagångssätt för att övervaka produktiviteten uppnåtts genom prestationsbaserade arbetssätt såsom regelbundna möten med chefer för att diskutera arbetsbelastning (54 procent), utvärdering av resultat och överenskomna mål (51 procent) samt användningen av ny mjukvara för projektledning (46 procent).

Men nu när chefen inte nödvändigtvis sitter några stolar bort, utvecklar arbetsgivare nya sätt för att övervaka och kvantifiera de anställdas produktivitet. Samtidigt som nästan sex av tio (56 procent) av de anställda inser att deras organisation har varit tvungen att utveckla nya sätt för att övervaka produktiviteten som en del av övergången till hybridarbete är transparens fortfarande viktigt. En tredjedel (33 procent) av svenska anställda vet inte om deras organisation har implementerat övervakningssystem på enheterna för att övervaka produktiviteten.

  • Globalt ser vi hur verksamheter övergår till hybrida arbetsmodeller permanent som inte kräver att kontorsarbetare är baserade på kontoret hela tiden, säger Per Gustafsson, Nordenchef, VMware. Med detta skifte bör arbetsgivare gå försiktigt fram när de ersätter närvaro med övervakningsverktyg. Övervakning och produktivitet är två väldigt olika saker. Digitala arbetsplatsverktyg gör det möjligt för anställda att arbeta var som helst och vår studie visar att anställda känner sig mer uppskattade och betrodda. Brist på transparens och tvetydiga mätningar kan snabbt urholka medarbetarnas förtroende och leda till att talanger lämnar vilket är en utmaning på en arbetsmarknad där det råder brist på kompetens.

Övervakning av anställda är ett av många ämnen som berörs i studien The Virtual Floorplan. Några viktiga resultat omfattar:

  • Nya arbetssätt har uppstått via digitala verktyg som används av de anställda. Permantering av hybridarbete har resulterat i en ny typ av arbetsplats med en “virtuell planlösning”, som bygger mer på interaktioner, gemensamma mål och delade värderingar än fysisk närhet. Den virtuella planlösningen skapar nya regler, såväl som nya framgångsfaktorer för anställda, chefer och team.
  • Övervakning av anställda kan hota förtroendet och öka personalomsättningenEn ny tid med fokus på transparens och förtroende. Med mindre central kontroll och personlig interaktion framträder transparens och förtroende som viktiga egenskaper som chefer måste ta till sig för att avancera och förena sina verksamheter i en värld med hybrida arbetsmodeller.
  • Säkerhet är en lagsport. Den virtuella planlösningen ger stora friheter till de anställda och lika många säkerhetsrisker till IT-avdelningen. Med mindre direkt kontroll över applikationer, enheter och nätverk, navigerar IT i ett nytt landskap där säkerhet är en lagsport.

 

Relaterade Artiklar