Stora tillväxtmöjligheter för e-handel mellan företag (B2B)
Hem E-HANDEL Stora tillväxtmöjligheter för e-handel mellan företag (B2B)

Stora tillväxtmöjligheter för e-handel mellan företag (B2B)

Publicerat av: Redaktionen

Collector Bank presenterar en ny rapport som visar att e-handeln mellan företag ligger långt efter e-handel riktad till konsumenter.

Stora tillväxtmöjligheter för e-handel mellan företag (B2B) 1

Mikael Anstrin

I dagsläget är det bara var femte partihandelsföretag som erbjuder möjligheten att handla över nätet, trots att efterfrågan är stor bland kunderna.

Rapporten, som släpps den 17 januari, visar tydligt att efterfrågan från företag som vill handla över nätet är betydligt större än möjligheten att göra det. Sju av tio småföretag gör inköp via nätet idag, men när B2B-marknaden inte hänger med, vänder man sig istället till renodlade konsumentsajter för sina inköp.

–       Idag handlar vart femte företag från e-handelssiter som egentligen är riktade till konsumenter. Det innebär att företag som inte erbjuder de inköpskanaler deras kunder efterfrågar, riskerar att bli frånsprungna av konkurrenter eller av konsumentinriktade aktörer, säger Mikael Anstrin, ansvarig för affärsutveckling på Collector Bank, som spår att vi kommer att få se många nya aktörer som är snabba på att starta upp e-handel för företag.

Rapporten visar att anledningen till att e-handeln på B2B-marknaden släpar efter är en kombination av att för få produkter finns tillgängliga online och att lösningarna för att registrera sig och betala som företagskund är för krångliga. Dessutom inser många företag inte att deras kunder är redo att handla digitalt.

–        Samtidigt visar rapporten att en övervägande del av Sveriges företag redan söker produktinformation online och står redo att köpa. Tvärtemot vad företagen som säljer tror. Nu måste dessa företag bli bättre på att visa sitt sortiment och göra det enklare för kunden att både handla och betala. Sedan några månader tillbaka finns det betallösningar som gör det lika enkelt för företag som för privatpersoner att handla över nätet, säger Mikael Anstrin.

Bland de företag som handlar över nätet uppger tre av fyra att de framför allt beställer förbrukningsvaror. 51 procent bokar resor över nätet och 53 procent köper insatsvaror här. Rapporten visar också att snabba leveranser är det viktigaste för företag när de handlar över nätet. Därefter kommer bra sökfunktioner på sajten, en tillgänglig kundtjänst och att innehållet på sajten är anpassat efter det egna behovet.

Ur undersökningen:

–        Bara 1 av 5 partihandelsföretag har försäljning via e-handel.

–        7 av 10 småföretag använder e-handel för inköp idag.

–        Hälften av dessa småföretag gör 50 procent eller mer av sina inköp online.

–        44 procent räknar med att handla mer över nätet under 2018.

–        55 procent räknar med att handla lika mycket på nätet i år.

–        6 av 10 upplever att det finns hinder som gör det komplicerat att handla online.

–        Viktigaste vid val av e-handelsleverantör är snabba leveranser (73 %), bra sökfunktion (50 %), tillgänglig kundtjänst (49 %) och anpassat innehåll (45 %)

*Om undersökningen
Rapporten har tagits fram av HUI Research på uppdrag av Collector Bank. Totalt har 100 ekonomichefer i partihandelsföretag och 200 chefer på ledningsnivå i företag med upp till 49 anställda intervjuats. Urvalet är slumpmässigt och kvalitetssäkrat av HUI. Utöver detta har djupintervjuer genomförts med B2B-företag som har eller håller på att starta upp e-handel.

Relaterade Artiklar