Smart användning av edge-resurser för spelutvecklare ger bättre prestanda, säkerhet och upplevelser
Hem GAMING Smart användning av edge-resurser för spelutvecklare ger bättre prestanda, säkerhet och upplevelser

Smart användning av edge-resurser för spelutvecklare ger bättre prestanda, säkerhet och upplevelser

Publicerat av: Redaktionen

Ett Content Delivery Network (CDN) med väl integrerade komponenter erbjuder spelföretag stora fördelar.

CDN kan förklaras som ett nätverk för leverans av innehåll, och förutom förbättrad prestanda, cybersäkerhet och bättre användarupplevelser är det också en kostnadsbesparing.

Fastlys John Agger menar att en enhetlig och optimerad CDN-plattform är avgörande för framgång.
Smart användning av edge-resurser för spelutvecklare ger bättre prestanda, säkerhet och upplevelser

Har du hört talas om järntriangeln (Iron Triangle)? De tre hörnen representerar de olika krav som är svåra, för att inte säga omöjliga, att uppfylla på en och samma gång. Inom spelindustrin är dessa tre krav ofta; prestanda, säkerhet och användarupplevelse. Utöver dessa krav finns det ett ständigt krav på lägre kostnader. Man kan alltså argumentera för att det snarare handlar om en järn-fyrkant.

Som tur är finns det en lösning på problemet med att kunna uppfylla de motstridiga kraven inom spelindustrin: att utnyttja molnbaserade lösningar i edge-miljöer (vid nätverkets kant, nära användare). Nedan följer exempel på hur edge-lösningar är fördelaktiga för prestanda, säkerhet, användarupplevelser – samtidigt som de håller kostnaderna nere.

Prestanda på global nivå 

Spelindustrin är till sin natur global. För en gamer saknar det betydelse om ett spel utvecklats av ett svenskt eller brasilianskt företag. Det är självklart att ett spelföretag med globala ambitioner inte kan förlita sig på servrar placerade på huvudkontoret eller som bara körs i ett enda datacenter. När ett spel når en större mängd spelare skulle prestandan helt enkelt bli för dålig.

För att spelet ska nå en optimal prestandanivå krävs en välplanerad arkitektur som inkluderar både centrala och lokala komponenter på olika nivåer. Det innebär att man utnyttjar flera datacenter (som kan vara molnbaserade, “hosted” eller egna) som är utspridda geografiskt. Samtidigt placerar man så mycket data och mjukvara som möjligt nära spelarna, vid nätverkskanten.

En enhetlig lösningar ökar säkerheten 

Komplexa och diversifierade IT-miljöer utgör en stor utmaning för att uppnå stark cybersäkerhet. Vid val av en edge-plattform är det därför avgörande att välja en lösning som utgör en verkligt enhetlig plattform. Denna plattform bör integrera olika komponenter, såsom kommunikation, cache-servrar för mellanlagring, edge delivery och säkerhetslösningar.

Om ett CDN egentligen består av tre eller fler olika plattformar som har ‘klistrats’ ihop ökar risken för säkerhetsproblem. Detta gäller särskilt om säkerhetslösningarna är separata och fungerar på olika sätt för olika delar. Ett exempel är att använda en traditionell brandvägg för webbapplikationer som saknar funktioner för edge-miljöer.

Användarupplevelser och kostnader 

Bra prestanda och smidig säkerhet leder till en bättre användarupplevelse. Samtidigt kan kostnaderna sänkas med hjälp av en enhetlig plattform. Det blir helt enkelt mindre att hålla reda på och hantera.

Ett konkret exempel på hur spelföretag kan minska kostnaderna är att på ett smart sätt använda cacheservrar för tillfällig lagring av innehåll. Det innebär att behovet av centraliserade servrar minskar, vilket i sin tur leder till lägre kostnader, exempelvis för dataöverföring. Dessutom förbättras prestanda, användarupplevelse och säkerhet om alla delar hanteras av ett CDN som verkligen är en enhetlig plattform.

 

 

 

 

Relaterade Artiklar