Hem NYHETER Självscanning mest värdefulla butikstekniken enligt svenskarna

Självscanning mest värdefulla butikstekniken enligt svenskarna

Publicerat av: Redaktionen

Självscanning i butiker har i coronatider blivit ett effektivt sätt att hålla avstånd till varandra när man handlar.

Självscanning mest värdefulla butikstekniken enligt svenskarna 3Men nu visar nya siffror från IoT- och mobilitetsföretaget SOTI att svenskarna gillar självscanning, även utan virushot, och tycker att den förhöjer deras shoppingupplevelse.

En ny rapport från IoT- och mobilitetsföretaget SOTI visar att mer än hälften av svenskarna, 51 procent, tycker att självscanning i butik förhöjer deras shoppingupplevelse. Undersökningen är gjord precis innan coronaviruset bröt ut, vilket gör slutsatserna oberoende av de tillfälliga restriktioner som gäller i affärer just nu. Kvinnor tycker i högre utsträckning än män att självscanning förhöjer upplevelsen, 53 procent jämfört med 48 procent, och detsamma gäller för självutcheckning, vilket 46 procent av kvinnorna tycker förhöjer upplevelsen, jämfört med 39 procent av männen.

Viss skillnad mellan vad kvinnor och män värdesätter högst

Män tycker i stället bättre än kvinnorna om digitala terminalstationer i butiken där de själva kan få information om produkter och lager. Nästan var tionde man tycker att det är den mest värdefulla tekniken, medan bara knappt fyra procent av kvinnorna tycker likadant. Profilerade lojalitetssappar är däremot betydligt mer populära bland kvinnor, och 10 procent av kvinnorna sätter apparna som den mest värdefulla tekniken, men bara 5 procent av männen.

– Den här undersökningen ger svart på vitt att teknikutvecklingen i butiker faktiskt uppskattas väldigt mycket av kunderna och ger en bättre kundupplevelse. Ibland verkar det finnas en uppfattning att det handlar om att kapa kostnader på kundernas bekostnad, men det handlar snarare om att hänga med i racet och fortsätta att locka kunder, säger Stefan Spendrup, Nord- och Västeuropachef på SOTI.

Äldre gillar självscanning, yngre ser mer nytta i självutcheckning

Självscanning är ändå ohotat den digitala teknik som svenskarna generellt tycker är mest värdefull, men det verkar också vara en generationsfråga. Bland personer 55–65 år tycker 44 procent att självscanning ger dem störst fördelar i butiken, medan samma siffra för dem 18–24 år bara är 21 procent. De yngre ser i stället större nytta med självutcheckning, med 34 procent i åldern 18–24 år jämfört med 26 procent i åldern 55–65 år.

–Det är tydligt att olika grupper värderar olika teknik, men också att det finns något för alla. Utmaningen för butikerna tror vi fortsatt ligger i att balansera en ökad kundupplevelse så att man möter så bred kundgrupp som möjligt och ser till vad som faktiskt efterfrågas, säger Stefan Spendrup.

 

Alla svenskar

Kvinnor

Män

Självscanning förhöjer min shoppingupplevelse

50,7 %

53,3 %

48,1 %

Snabbkassor förhöjer min shoppingupplevelse

42,4 %

46,1 %

38,7 %

Digitala terminalstationer är den mest värdefulla tekniken i butik

6,6 %

9,4 %

3,8 %

Profilerade loyalitetsappar är den mest värdefulla tekniken i butik

7,9 %

10,4 %

5,4 %

Alla svenskar

18–24 år

25–34 år

35–44 år

45–54 år

55–65 år

Självscanning är den mest värdefulla tekniken i butik

34,8 %

20,7 %

30,4 %

38,2 %

37,7 %

44,1 %

Snabbkassor är den mest värdefulla tekniken i butik

28,7 %

34,3 %

33,3 %

25,5 %

26,0 %

25,4 %

Relaterade Artiklar