SEO för e-handel: 13 punkter för högre SERP-positioner
Hem TEKNIK & IT-LÖSNINGARIT-LÖSNINGAR SEO för e-handel: 13 punkter för högre SERP-positioner

SEO för e-handel: 13 punkter för högre SERP-positioner

Publicerat av: Redaktionen

SEO – sökmotoroptimering – är en av flera byggstenar i arbetet med driva på en e-handels digitala tillväxt.

Idag berättar vi om att det på Omniarchs webbplats finns en SEO-checklista för dig som jobbar med SEO-optimering av content inom e-handel.

Listan är skriven till dig som e-handelschef, e-commerce manager eller content manager som har minst grundläggande kunskaper om SEO onsite. Listans innehåll är även för dig som jobbar i ett PIM eller liknande verktyg för content-hantering.

Nedan finner du 3 av 12 punkter. Läs kompletta listan.

1) Vad optimerar du för? Hur ser konkurrensen ut för det sökordet eller sökfrasen?
Det du optimerar för är lagom långt, det är inte för kort och för hårt konkurrensutsatt. Enkelt förklarat: Det handlar om att du ska eftersträva så kallade long-tail-keywords, att du har så mycket content på din webb att du kan plocka den lågt hängande frukten. Skriv t.ex. inte om “bäst äppelodling”, skriv om “jord som är perfekt för att odla fram saftiga röda äpplen”.

Använd med fördel Sökordsplaneraren för att finna alternativa sökfraser utifrån en mer populär och en sökfras som är hårdare konkurrensutsatt (som därmed dras med ett högt CPC-värde). Du vill borra dig ner i sökordsmyllan och finns perfektion mellan adspend och konverteringsgrad. Koppla på lönsamhet, bidrag till CLV och returgrad för en bättre bild av hur väl din investering i SEO avkastar.

2) Låt bilderna tala, skippa inte alt-taggen för produktbilderna!
Bilderna du bäddar in i texten ska ha en alt-text med nyckelordet. Det skadar dessutom inte att bildernas filnamn också har nyckelordet i sig. Tänk på att Google ibland läser texter som syns i själva bilden. Om du fotar t.ex. en bil framför en vägg med bolagsnamnet kan Google plocka upp bolagsnamnet och visa bilbilden vid sökning efter bolagsnamnet, även om bara en del av bolagsnamnet visas.

Där det operativa arbetet med SEO är en never-ending story så finns det under 2021 och vidare (mot oändligheten?) sannolikt ett behov av att svara upp mot mätvärdena för Core Web Vitals. Laddningstider i e-butiken är nämligen också en viktig del i SEO-arbetet

3) Tänk på hastigheten, det måste gå riktigt snabbt i e-butiken.
En enkel metod för att se om er e-butik svarar upp mot Googles Core Web Vitals är att köra utvalda produktsidor i PageSpeed Insights (Lighthouse finns som tillägg i Chrome). CWV handlar om möta fyra mätvärden:

  • First Contentful Paint – Tiden som det tar från att en sida börjar laddas till att något ”contentful” visas på skärmen, något för besökaren användbart att interagera med.
  • Largest Contentful Paint – En tid under inladdningen där Google bedömer att en sidas huvudinneåll har laddats.
  • First Input Delay – Ett kvantifierat mått på hur besökare känner sig när de initierar en sidas inladdning och när förväntningen om att en sida ska laddas snabbt inte uppfylls.
  • Cumulative Layout Shift – Hur många gånger innehållet på en sida har ändrats vilket fått till följd att vyn för en besökare ändrats.

Relaterade Artiklar