Hem NYHETER Schneider Electric lanserar nytt koncept för smart rumsstyrning i byggnader

Schneider Electric lanserar nytt koncept för smart rumsstyrning i byggnader

Publicerat av: Redaktionen

Schneider Electric lanserar nu konceptet Connected Room Solution på den svenska marknaden – en innovativ, kostnadseffektiv och framtidssäker modullösning för smart rumsstyrning.

Schneider Electric lanserar nytt koncept för smart rumsstyrning i byggnader 4Lösningen erbjuder en mer personlig och anpassad upplevelse, samtidigt som den ökar driftseffektiviteten och bygger på en flexibel infrastruktur som enkelt kan anpassas vid förändringar av byggnadens ytor.

IoT-navet i lösningen är Room Purpose Controller (RP-C) från Schneider Electric, som tillsammans med de smarta expansionsmodulerna möjliggör styrning av klimat, belysning och solljusavskärmning på rumsnivå.

– Smarta byggnader handlar idag om att skapa ytterligare värden parallellt med strävan efter ökad energieffektivitet, säger Andreas Finnstedt, Vice President, Digital Energy på Schneider Electric. De som äger byggnader behöver idag uppnå effektivitetsmål samtidigt som de erbjuder en bättre upplevelse för hyresgäster och besökare. Om vi ser ur ett större perspektiv behöver man bygga in smartheten redan från grunden avseende system även på rumsnivå för att i nästa steg få smarta byggnader och bestånd. Som branschledande aktör vill vi möjliggöra just detta, avslutar Andreas.

Connected Room Solution

I dag integreras ofta separata system för exempelvis luftbehandling, belysning och solljusavskärmning i byggnaden på varje våningsplan. Connected Room Solution bygger istället på att integrera byggnadens olika system på rumsnivå och således skapa ett integrerat system för styrning av klimat, belysning och solljusavskärmning.

– Vid investeringar i byggnadsautomationssystem är det viktigt att välja framtidssäkra och robusta lösningar som inte bara är kostnadseffektiva utan även är flexibla för framtida ombyggnationer och enkelt kan dra nytta av ny teknik, säger Linnea Lunnbäck, produktchef på Schneider Electric. Särskilt viktigt blir detta vid val av styrsystem för rumsfunktioner, då dessa system ska kunna erbjuda hög grad av interaktion med användarna, en flexibel teknik och kunna anpassas efter hur ytor nyttjas. Vår lösning bygger på ett koncept som både är kostnadseffektivt och tar hänsyn till dessa faktorer, avslutar Linnea.

Schneider Electric lanserar nytt koncept för smart rumsstyrning i byggnader 5Connected Room Solution utgörs av ett IoT-baserat system som bygger på flera moduler och applikationer utvecklade för att skapa ett effektivt system för smarta rum som erbjuder hög komfort och användarvänlighet. I den första lanseringen introduceras konceptets fem första moduler. Fler moduler och applikationer till konceptet väntas lanseras senare under året. Genom att lösningen är modulär är det enkelt att utöka från system inom uppvärmning, ventilation och luftkonditionering – till att även omfatta system för belysning, solljusavskärmning och rumssensorer. Connected Room Solution inkluderar även appar för personlig rumsstyrning och verktyg för effektiv idrifttagning och enkel anpassning vid förändringar i byggnadens disposition.

I lösningen distribueras intelligensen, eldistributionen och integrationen till respektive rum. Genom att både integration och matning sker via samma enhet på rumsnivå minskas omfattningen på kabeldragningen och installation blir snabbare och mer kostnadseffektiv. Integration av systemen möjliggör synergier som kan användas till samverkande funktioner för energioptimal drift. Ett exempel på detta är att vid hög solinstrålning reglera solljusavskärmningen i rummet för att undvika ett ökat kylbehov.

Möjligheter som kommer med Connected Room Solution:

  • Användaren har möjlighet att justera  rumstemperatur, solljusavskärmning och belysning via en grafisk rumsenhet eller genom appen EcoStruxure Building Engage – Occupant
  • Användarupplevelsen blir snabbare, säkrare och mer flexibel eftersom lösningen byggts på modern IP-teknik
  • Effektiv idrifttagning genom appen eCommisioningTool (eCT)
  • Ökad flexibilitet genom det grafiska verktyget Rezoning – driftpersonal kan enkelt själva anpassa värme, kyla, belysning och solljusavskärmning för respektive rum när byggnadens disposition förändras
  • Lösningen är kommersiellt öppen – hela leveransen kan utföras av Schneider Electric eller någon av företagets certifierade partners, EcoXperts

I april 2020 lanseras följande:

  • Två belysningsmoduler med kraftförsörjning, en DALI belysningsmodul och en 1-10V belysningsmodul
  • Två moduler med kraftförsörjning för solljusavskärmning, en i HV-utförande och en i LV-utförande
  • En multisensor för mätning av LUX och närvaro

Relaterade Artiklar