Samarbete mellan akademi och praktik en pedagogisk framgångsfaktor för Handelshögskolan i Stockholm
Hem NYHETER Samarbete mellan akademi och praktik en pedagogisk framgångsfaktor för Handelshögskolan i Stockholm

Samarbete mellan akademi och praktik en pedagogisk framgångsfaktor för Handelshögskolan i Stockholm

Publicerat av: Redaktionen

För Handelshögskolans kandidatprogram i Retail Management är samarbetet mellan högskola och företag en pedagogisk framgångsfaktor.

Samarbete mellan akademi och praktik en pedagogisk framgångsfaktor för Handelshögskolan i Stockholm 1

Fredrik Lange, ansvarig för kandidatprogrammet i Retail Management. Foto: Juliana Wiklund

Den unika pedagogiken uppmärksammas nu i en vetenskaplig artikel publicerad i Journal of Marketing Education.

I artikeln presenteras kursen Applied Retail Track, som löper parallellt med traditionella kurser under Handelshögskolans treåriga kandidatprogram i Retail Management. I kursen träffas studenter, företagsrepresentanter och fakultet löpande i så kallade retailklubbar. I workshopar och företagsbesök presenteras aktuella utmaningar och studenterna arbetar tillsammans med företag och fakultet för att närma sig lösningar på dessa.

– Den höga förändringstakten i dagens detaljhandel innebär utmaningar även för högskolan, säger Fredrik Lange, ansvarig för Retail managementprogrammet på Handelshögskolan i Stockholm. Genom att samskapa utbildningen med våra partnerförtag säkerställer vi att programmet hänger med i de förändringar som sker i branschen.

Kursen Applied Retail Track har tagits fram av programmets fakultet i nära samarbete med tio partnerföretag inom detaljhandeln. Det pedagogiska konceptet handlar om att utveckla den akademiska utbildningen och komplettera traditionell kunskapsspridning med upplevelse- och erfarenhetsbaserad inlärning som äger rum på plats hos företagen.

Pedagogiken skapar ett lärande för alla parter – en win-win-win-situation. Studenterna får unika insikter från detaljhandeln som komplement till de ämnesinriktade kurserna, vilket ökar deras attraktivitet efter examen. Företagen får fördjupad kunskap om potentiella medarbetares kompetens samtidigt som de får vara med och identifiera vilka frågor som ska tas upp i utbildningen. För högskolans fakultet innebär kursen en kontinuerlig kontakt med den bransch som de forskar och undervisar om.

 

Relaterade Artiklar