Samarbete gör Hövding till del av Internet of Things
Hem NYHETER Samarbete gör Hövding till del av Internet of Things

Samarbete gör Hövding till del av Internet of Things

Publicerat av: Redaktionen

Hövding har inlett samarbete med det lokala uppstartande bolaget Avico som ska driva företagets arbete med implementering av digitala tjänster och ge ytterligare mervärden till Hövdings användare.

Samarbete gör Hövding till del av Internet of Things 1

Hövding har inlett samarbete med det lokala uppstartande bolaget Avico som ska driva företagets arbete med implementering av digitala tjänster och ge ytterligare mervärden till Hövdings användare.

– Från att vara en airbag för cyklister och det säkraste huvudskyddet som finns på marknaden, ska Hövding även stödja användare på ytterligare sätt. Det här är ett stort och viktigt projekt för oss och vi har valt Avico eftersom vi i dem ser en partner som delar Hövdings värderingar. Tillsammans kan vi utveckla innovativa tjänster som ytterligare förbättrar för cyklisterna i framtiden, säger Heino Wendelrup, CTO på Hövding i Malmö.

Fler och fler använder Hövdings airbag för cyklister och mer än 130 000 cyklister har valt det innovativa huvudskyddet. Utvecklingsarbetet fortsätter på företaget och digitaliseringsstrategin och att bli en del av Internet of Things är en del av den. Att valet på samarbetspartner föll på en lokal aktör är strategiskt från Hövdings sida och skedde efter urval från en rad internationella och nationella aktörer.

Avico arbetar med utveckling samt kommersialisering av applikationer och digitala tjänster. Deras team har lång erfarenhet av utvecklingsarbete och har arbetat med företag som exempelvis Sony, IKEA och Precise Biometrics.

– Samarbete med Hövding är helt i linje med vår ambition att jobba med tjänster som levereras direkt till slutkonsument. Miljömedvetenhet och Hövdings vision kring ökad säkerhet motiverar vårt team extra i arbetet med det här projektet, säger Velimir Karadzic från Avico.

Hövding Sverige AB är sedan 2015 noterat på Nasdaq First North och företaget har idag 37 medarbetare på huvudkontoret i Malmö. Hövding säljs i 16 länder runt om i världen.

Relaterade Artiklar