Så köper svenskarna resor på nätet 2019
Hem E-HANDEL Så köper svenskarna resor på nätet 2019

Så köper svenskarna resor på nätet 2019

Publicerat av: Redaktionen

2019 köper svenskarna resor- och transporttjänster på nätet för 143,5 miljarder kronor.

Så köper svenskarna resor på nätet 2019 2Det är knappt hälften av svenskarnas samlade konsumtion på nätet. Att påstå att konsumenterna är vana vid att boka resor på nätet är en kraftig underdrift, men faktiskt ser vi en beteendeförändring i år jämfört med tidigare.

Samtidigt som svenskarna köper allt fler resor på nätet har andelen som köpt flygbiljetter på nätet minskat för första gången sedan vi började mäta.

I rapporten Svensk E-handel 2019 undersöker vi e-handelns utveckling i Sverige och Norden varje år genom att fråga 7000 konsumenter om vad de handlar och hur mycket pengar de spenderar på nätet. Här tittar vi lite närmare på resor. Ladda ner rapporten för att läsa mer om konsumentbeteende, trender och andra varor och tjänster svenskarna köper på nätet.

Svenska konsumenter älskar att köpa resor på nätet och reseköpen ökar inom flera områden. Paketresor och charter, kollektivtrafik, kryssningar, hyrbil och taxi. Inom alla dessa resformer ökar svenskarnas konsumtion under 2019 jämfört med 2018. Det innebär att den totala svenska konsumtionen för resor landar på 143,5 miljarder kronor.

Färre köper flygbiljett

Flygskam, Greta och klimatdebatt har satt sin tydliga prägel på 2019. Under de senaste åren har klimatdebatten tagit fart på allvar, och många har börjat fundera på hur deras egen konsumtion påverkar vår planet.Det kan vara en del av förklaringen till varför flygbiljetter minskar medan resekategorin som helhet ökar. 11 procent färre har köpt flygbiljetter 2019 jämfört med 2018, men även om ett ökat miljöfokus kan vara en del av förklaringen till att vi köper färre flygresor är det för tidigt att dra alltför stora växlar av årets trendbrott.

Fortsatt uppåt för taxiappar

En ökande andel av svenskarna beställer och betalar sin taxi på nätet. Det är en intressant utveckling som tydligt visar hur viktigt det är att erbjuda konsumenterna en enkel och smidig bokning och betalning. Många taxibolag har utvecklat mobilappar som förenklar köpprocessen avsevärt. En tendens som andra aktörer i branschen och på marknaden i stort kan dra lärdom av – skapa en enkel digital köpupplevelse, så hittar kunderna dit. Därför är det heller inte särskilt överraskande att andelen svenskar som beställer och betalar taxin på nätet har ökat med 16 procent. Omsättningen landar på 2,7 miljarder kronor.

Dubbelt så många män som kvinnor betalar för hyrbil på nätet

Det finns intressanta skillnader i resekonsumtionen baserat på ålder och kön. Exempelvis lägger de unga konsumenterna i åldersgruppen 15–34 klart mest pengar på att resa kollektivt med tåg och buss. Det kan förstås bero på att många ännu inte hunnit skaffa kortkort och bil och utnyttjar kollektivtrafiken i stor utsträckning.

Vi kan även se skillnader i konsumtionsvanor mellan kvinnor och män. Till exempel betalar mer än dubbelt så många män som kvinnor för hyrbil på nätet, nio procent av männen jämfört med fyra praocent av kvinnorna.

Relaterade Artiklar