Hem NYHETER Så har coronavirusepidemin påverkat svenskarnas konsumtion

Så har coronavirusepidemin påverkat svenskarnas konsumtion

Publicerat av: Redaktionen

Svenskarnas klädinköp har påverkats särskilt negativt av coronaviruset, enligt YouGovs COVID-19 tracker.

Så har coronavirusepidemin påverkat svenskarnas konsumtion 4Istället köper svenskarna mer livsmedel och fler toalettartiklar.

YouGov har lanserat en coronavirus-studie i Sverige och över hela världen för att undersöka förändringar i konsumenternas önskemål, shoppingbeteende och livsstil vecka för vecka.

Vi belyser bland annat i vilken omfattning svenskarnas inköp i fysiska butiker och på nätet har förändrats. Svenskarnas konsumtion har förändrats på en rad områden efter coronavirusets intåg.

Var femte svensk (19 %) säger att de har spenderat mindre på personlig konsumtion som en följd av coronaviruset, medan var tionde (9 %) har spenderat mer. Klädbranschen har drabbats hårdast. 16 % av svenskarna spenderade mindre pengar på kläder i fysiska butiker, medan endast 3 % spenderade mer. Framför allt kvinnor har spenderat mindre pengar på kläder (20 % av kvinnorna mot 12 % av männen).

Svenskarna spenderade i gengäld mer pengar på livsmedel. 18 % köpte mer mat på grund av coronaviruset, medan 6 % köpte mindre.

Många svenskar har försökt förbättra sin personliga hygien för att skydda sig mot coronaviruset och kanske är det därför som svenskarnas konsumtion av toalettartiklar har ökat. 11 % spenderade mer pengar, medan 5 % spenderade mindre.

Så har coronavirusepidemin påverkat svenskarnas konsumtion 5Svenskarnas inköp via internet har inte påverkats i samma omfattning som i de fysiska butikerna, men också här har coronaviruset gjort avtryck. 12 % av svenskarna säger att de har spenderat mindre på personlig konsumtion som en följd av coronaviruset, medan 8 % har spenderat mer. Svenskarnas konsumtion har dock minskat vecka för vecka. I vecka 14 och 15 spenderade 23 % av svenskarna mindre pengar på personlig konsumtion.

Livsmedels- och klädbranschen påverkas mest av coronavirussituationen när det gäller näthandeln. Klädbranschen har påverkats negativt också på nätet. 11 % har köpt mindre kläder på nätet, medan endast 2 % har köpt mer.

Fler svenskar spenderar i gengäld mer pengar på livsmedel på nätet. 13 % av svenskarna spenderade mer pengar på livsmedel och 5 % spenderade mindre pengar. Framför allt köpte 30–39-åringarna mer livsmedel (21 %).

Relaterade Artiklar