Hem NYHETER Nya förutsättningar för Umeåregionens handel när eXpression Future Retail Lab ställer om

Nya förutsättningar för Umeåregionens handel när eXpression Future Retail Lab ställer om

Publicerat av: Redaktionen

Redan innan pandemiutbrottet ställdes stora krav på en omställning av handeln till följd av globalisering och digitalisering. Nu kommer nästa slag genom pandemin Covid-19.

Nya förutsättningar för Umeåregionens handel när eXpression Future Retail Lab ställer om 2

Annakarin Nyberg, programansvarig eXpression Future Retail Lab, Anna Wikholm Kjellberg, affärsutvecklare eXpression Future Retail Lab och Marlene Johansson VD, företagsinkubatorn eXpression Umeå.

Under 2019 och 2020 genomfördes acceleratorprogrammet eXpression Future Retail Lab riktat mot nya entreprenörer och ägardrivna bolag inom handeln. Syftet var att möta branschomvandlingen, öka tillväxt och skapa förutsättningar för hållbara företag. Idag, givet rådande situation, är behovet av den här typen av affärsutveckling om möjligt större än någonsin.

För eXpression och Future Retail Lab medförde Coronakrisen förändringar i finansieringen av acceleratorprogrammet. Huvudfinansiärerna Svensk Handel och Stiftelsen Köpmannaförbundet tvingades till följd av pandemin på kort tid ställa om delar av sin finansiering.

Mot bakgrund av ett just nu tilltaget behov av utvecklings- och omställningsarbete har Umeå kommun beslutat att delfinansiera acceleratorprogrammet genom ett riktat regionalt stöd. Beslutet fattades i början av april och omfattar redan tidigare beviljade medel, men som nu alltså riktas om mot handeln.

Satsningen innebär därmed att programmet inte ges nationellt utan att stödet riktas mot entreprenörer och bolag inom handeln i Umeåregionen.

Beslutet välkomnas av Håkan Gustavsson, Vice Ordförande för Stiftelsen Köpmannaförbundet Svenska Handel. Gustavsson har varit en viktig del i etableringen av acceleratorprogrammet och trycker på behovet av ett kraftfullt insatsarbete för en hårt utsatt bransch.

– Små och medelstora butiker, fysiska eller digitala, är livsnerven i Svensk Handel. Just nu är det oerhört viktigt att de överlever. Det kräver hårt arbete från den enskilde företagaren men framförallt, en positiv framtidstro. Det är viktigt att vi nu lotsar företag framåt, tillför ny kunskap och professionell affärsutveckling likt eXpression Fututre Retail Lab, konstaterar Håkan Gustafsson, Vice Ordförande Stiftelsen Köpmannaförbundet Svensk Handel.

Förändringen i finansieringen innebär att de bolag som erbjuds medverkan i acceleratorprogrammet i första hand kommer från Umeåregionen. Annakarin Nyberg, programansvarig för eXpression Fututre Retail Lab lyfter även möjligheten att delta för bolag som idag angränsar den mer traditionella synen på handeln, vilket också öppnar upp för fler bolag med grund i de kreativa näringarna.

– Nu riktar vi återigen insatserna mot den lokala och regionala handeln. Vi är också lyhörda för de branschglidningar som pågår och som innebär att bolag i gränslandet mellan handel, besöks- och upplevelsenäringar passar väl in. Det här är ett viktigt led i Umeåregionens utveckling – det krävs stöd, kompetensutveckling och framtidstro att inspireras av – det är just nu vi bygger för framtiden, konstaterar Annakarin Nyberg, programansvarig för eXpression Future Retail Lab.

Programmet ges till en början digitalt och beroende på pandemins utveckling, finns återigen möjlighet att ställa om till fysiska träffar. För en omställning till ett digitalt acceleratorprogram finns en god beredskap. Dels, i form av utvecklad och redan beprövad digital teknik, dels i form av meriterade pedagoger och branschexperter med lång erfarenhet av kompetensutveckling och undervisning – digitalt och analogt.

Programmet startar med 16 nya bolag under hösten 2020 och pågår fram till och med mars 2021. Programmet ges regionalt och lokalt och riktar sig till nya entreprenörer och bolag inom branschen. Ansökan till programperioden är öppen och programinnehåll samt kriterier för sökanden finns att läsa mer om på www.expressionumea.se/program/future-retail-lab/.

Relaterade Artiklar