IT-produkter bör återanvändas — gör en insats på #CircularElectronicsDay!
Hem NYHETER IT-produkter bör återanvändas — gör en insats på #CircularElectronicsDay!

IT-produkter bör återanvändas — gör en insats på #CircularElectronicsDay!

Publicerat av: Redaktionen

I samband med #CircularElectronicsDay uppmärksammas att det varje år slängs 50 miljoner ton IT-produkter och annan elektronik världen över.

IT-produkter bör återanvändas — gör en insats på #CircularElectronicsDay! 2Avfallet innehåller både värdefulla metaller och hälsofarliga ämnen som ofta släpps ut i naturen och påverkar människors hälsa.

Produkter som fungerar har rätt att få en andra chans innan de samlas in som avfall, och tjänsterna för detta måste synliggöras och utnyttjas av fler. Dessutom måste förutsättningarna för att återanvända och återvinna IT-produkter och annan elektronik bli bättre. Därför utropar samtliga deltagare i projektet ELAN, Elektronik ska återanvändas, den 24 januari till #CircularElectronicsDay.

– Syftet med #CircularElectronicsDay är att uppmärksamma nyttan med återanvändning och att man ska dela med sig av sina tips under hashtaggen. Tillsammans kan vi inspirera varandra att återanvända mer och se till att produkter får ett andra liv i stället för att samla damm på kontoret eller i byrålådan, säger Andreas Rehn, kravutvecklare för hållbarhetscertifieringen TCO Certified.

Med enkla steg kan vi hjälpas åt att återanvända mer:

  1. När du ska köpa elektronik, undersök om produkten du behöver finns begagnad eller om det finns hållbarhetscertifierade produkter
  2. Radera gammal data och sälj din gamla elektronik så att den får ett andra liv
  3. Om du inte vill sälja dina gamla produkter, lämna dem till en återvinningscentral eller större elektronikbutik

Facebooksidan för #CircularElectronicsDay

Genom att öka insamling och återanvändning av elektronik kan vi tillsammans hjälpas åt att minska miljöpåverkan, elektronikavfallet och resursförbrukningen. Bli en del av lösningen på Circular Electronics Days facebooksida.

#CircularElectronicsDay på Facebook

Det är inte enbart enskilda konsumenter som kan göra skillnad. Stora företag och offentliga aktörer kan också bidra till återanvändning. De har även möjlighet att ställa krav på att produkterna ska vara återbrukade eller designade för återbruk.

En förutsättning för att kunna sälja en elektronikprodukt vidare är att den upplevs som attraktiv av köparen och kan fungera väl under en rimlig tid framöver. Utvecklingen av IT-produkter går snabbt och produkter som inte ligger i framkant blir snabbt omoderna. Därför är hög produktprestanda och utfasning av farliga ämnen som ersätts med bättre alternativ viktiga faktorer ur flera perspektiv.

– Professionella återförsäljare kan inte sälja produkter som innehåller ämnen som förbjudits enligt lag, även om dessa ämnen var tillåtna när produkten tillverkades. Därför strävar vi efter att kraven i TCO Certified ska ligga flera steg före kemikalielagstiftningen, och att tillverkarna använder granskade och godkända kemikalier i så hög utsträckning som möjligt.

– Krav på hög bildkvalitet ingår också i certifieringen för produkter med skärm, delvis eftersom det påverkar hur länge produkten kan användas innan den bör ersätts av en ny, fortsätter Andreas Rehn.

Just nu utvecklas nästa generation av TCO Certified, som kommer lanseras i december 2018. Certifieringen kommer då att ha ett ännu starkare fokus på produktens livslängd.

– Med den nya generationen krav tar vi ännu ett steg mot cirkularitet. Vi vill bidra till att fler produkter är funktionella och attraktiva under längre tid. Allt detta underlättar både återvinning och återanvändning, avslutar Andreas Rehn.

Relaterade Artiklar