Pandemin har påverkat kollektivtrafiken på två sätt; fler har jobbat hemifrån, och av de som åkt till jobbet har fler valt att ta bilen.
Hem TRANSPORT-&-LOGISTIK Pandemin har påverkat kollektivtrafiken på två sätt;

Pandemin har påverkat kollektivtrafiken på två sätt;

Publicerat av: Redaktionen

Fler har jobbat hemifrån, och av de som åkt till jobbet har fler valt att ta bilen.

SL räknar därför med 10-20 procents minskad biljettförsäljning framöver och förbereder sig på att behöva minska trafiken, liknande tendenser syns över hela världen.

Svenska start-up-bolaget The Train Brain tror sig vara först i världen med att lösa det utmaningen med att få fler att resa och samtidigt sänka driftkostnaderna.

Med AI-teknik kan de förebygga trängsel genom att ställa om och anpassa trafiken baserat på efterfrågan. Nu satsar Microsoft stort i ett pilotprojekt med bolaget.

Samtidigt som vi vet att kollektivtrafiken är avgörande för att nå klimatmålen år 2030 har bilåkandet tagit allt fler andelar när det kommer till hur folk väljer att transportera sig. Prognosen för att Sverige ska nå regeringens klimatmål för hållbart resande ser allt mörkare ut. För att locka tillbaka resenärerna till kollektivtrafiken krävs nya idéer och ett nytt tankesätt – och det krävs att kollektivtrafiken fungerar betydligt bättre.

Sveriges kanske mest profilerade AI-uppfinnare Wilhelm Landerholm har en idé som kan lösa ekvationen. Hans tjänst The Train Brain är först i världen med att använda AI och molntjänster för att förebygga trängsel och kan hjälpa aktörer som SL att jobba med smartare tidtabeller. I samarbete med Microsoft pilottestas nu den nya tekniken i Södertälje med lyckade resultat. Genom att analysera bussarnas GPS-positioner och data från bussarnas kundräkningssystem kan The Train Brain med hjälp av mönsterigenkänning göra prognoser på resande och på bussarnas verkliga ombordkapacitet.

  • Det här är modern teknik som kan bidra till att lösa moderna problem som uppstått under det gångna året. Målet med pilotförsöket är att sätta en standard som fler delar av Sverige snart kan följa, säger Kristoffer Tamsons, SL:s styrelseordförande.
  • Tekniken kan användas till att möta de nya behov som dykt upp som en konsekvens av pandemin förebygga trängsel ombord, få en mer kostnadseffektiv trafik samt en mer efterfrågestyrd trafik. Det här den första helt självlärande AI-tekniken av sitt slag i världen. Den går att applicera på alla trafiksystem, buss eller tåg, i hela världen, säger Wilhelm Landerholm, grundare av The Train Brain.

The Train Brain startades 2016 och är en del av Microsoft for startups-program. Tekniken de använder sig av är en molntjänst baserad på Microsoft Azure. Indata är trafikdata (vilken på många marknader är tillgänglig som öppen data) och de omfattande beräkningarna görs i molnet. Förädlad data tillgängliggörs sedan via skräddarsydda APIer. Det kan exempelvis röra sig om hur många som kommer att stiga på buss 123 vid hållplats C, eller hur många kommer att resa söderut från hållplats D mellan 8:30 och 9:00. På så vis kan tjänsten förutse hur resurserna i trafiken bör fördelas och när avgångarna är mest lämpliga.

  • Via Microsoft for Startups bidrar vi till det svenska ekosystem av startupbolag genom att ge stöd till bolagen att utveckla och växa sin affär med tillgång till den senaste tekniken. The Train Brain är ett spännande bolag som gått igenom programmet och visar hur vi med hjälp av modern teknik kan skapa nya möjligheter för kollektivtrafiken, säger Therese Treutiger, ansvarig för partners och innovation på Microsoft Sverige.

Relaterade Artiklar