Hem NYHETER Ny forskning ska kombinera AI med människors kompetenser

Ny forskning ska kombinera AI med människors kompetenser

Publicerat av: Redaktionen

Det nystartade projektet Digitala hybridsystem för innovation, vid Högskolan i Borås, får nära två miljoner kronor i forskningsmedel från Handelsrådet.

Ny forskning ska kombinera AI med människors kompetenser 3Pengarna ska gå till att utveckla system för innovation inom handeln där både Artificiell Intelligens (AI) och mänskliga förmågor tas till vara.

Företag samlar i dag in stora mängder data om sina kunder i syfte att utveckla nya tjänster och produkter. Men analysen av denna data överlåts ofta helt och hållet åt maskiner. Stefan Cronholm, professor i informatik och ledare av det nya forskningsprojektet, ser risker med detta.

– I dag finns en väldigt stark tilltro till artificiell intelligens (AI) och maskiners förmåga att fatta korrekta beslut åt oss. När företag utvecklar nya tjänster förlitar de sig ofta helt på maskiners beräkningar och går då miste om kunskaper och erfarenheter som människor skulle kunna tillföra, säger han.

Målet med det nya forskningsprojektet är att hitta system för att kombinera människors kompetenser och maskiners förmågor när företag samlar in data för att utveckla nya tjänster och produkter.

– Vi kallar sådana system för hybridsystem, eftersom det rör sig om en kombination av maskin och människa. Maskinerna har en överlägsen förmåga att beräkna stora datamängder och känna igen mönster, medan människor kan tillföra kunskaper om till exempel kontexter, organisationskulturer, och kundrelationer. Om vi kombinerar de här två perspektiven, får vi bättre beslutsunderlag för att kunna skapa innovationer inom näringslivet, menar Stefan Cronholm.

Kan leda till färre returer av varor

Stefan Cronholm tror att hybridsystem skulle kunna tillämpas i många situationer inom handelsnäringen. Ett exempel kan vara att försöka minska antalet returnerade varor inom handeln.

– När kunder överutnyttjar möjligheten att returnera varor leder det till att produkter skickas fram och tillbaka helt i onödan. Datorerna skulle kunna ge oss statistik som ganska detaljerat kan förklara returvolymer i relation till olika artiklar. Kan vi härutöver komplettera automatiskt genererad statistik med människors verkliga erfarenheter (både strategiska och operationella) kan vi skapa oss en mer komplett bild av problematiken som hjälper oss att förbättra tjänsten. Här finns stora hållbarhetsvinster.

Forskning med stor relevans för näringslivet

Högskolan i Borås har under många år byggt upp en stark kompetens kring digitalisering och handel. Av cirka hundra sökande, var Högskolan i Borås ett av de sju lärosäten som fick anslag från Handelsrådet för att kunna genomföra sitt projekt. Förutom Stefan Cronholm medverkar universitetsadjunkt Hannes Göbel och två företag i projektet.

– Vi hoppas att vår forskning i framtiden ska leda till disrupta affärsmodeller inom handeln, det vill säga affärsmodeller som helt bryter mot det som funnits tidigare på marknaden och som förändrar hela branschen. Det är förändringar som i förlängningen ska kunna göra nytta för hela samhället, säger Stefan Cronholm.

Relaterade Artiklar