Ny branschgemensam lösning visar hur digitala produktpass kan fungera i praktiken
Hem E-HANDEL Ny branschgemensam lösning visar nu hur digitala produktpass kan fungera i praktiken

Ny branschgemensam lösning visar nu hur digitala produktpass kan fungera i praktiken

Publicerat av: Redaktionen

Inom ett par år väntas EU implementera en ny lagstiftning som kräver att nästan alla produkter på den europeiska marknaden har ett digitalt produktpass.

Passen ska underlätta för både företag, kunder och myndigheter att göra hållbara val.

Nu har projektet ProPare tagit fram en prototyp för hur digitala produktpass kan fungera, oavsett produkt, bransch, eller användare.

Bakom satsningen står de icke-vinstdrivande aktörerna Axfoundation, GS1 Sweden, Miljömärkning Sverige och Svensk Handel.

-Vi är glada över att idag kunna presentera en branschöverskridande prototyp som bygger på globala och konkurrensneutrala standarder. Öppenhet och tillgänglighet är centrala beståndsdelar för att digitala produktpass ska kunna implementeras framgångsrikt och faktiskt leda till ökad cirkularitet och spårbarhet, säger Viveka Risberg, projektledare för ProPare och programansvarig för Hållbar produktion och konsumtion på Axfoundation.

Bakom den konkurrensneutrala digitala lösningen står de icke-vinstdrivande aktörerna Axfoundation, GS1 Sweden, Miljömärkning Sverige och Svensk Handel som inom projektet ProPare tagit fram en prototyp på hur ett digitalt produktpass ska kunna fungera i praktiken. Hur lösningen kan användas visas genom en demo-app som finns tillgänglig i såväl App Store som Google Play. Företagspartners i projektet är företrädare från dagligvaruhandel, heminredning och grossist med varumärkesägarna Axfood/Dagab, Ahlsell och Mio. Demo-appen har tagits fram av teknikföretaget Blue Cromos.

Varje år sätter företag hundratusentals produkter på EU:s inre marknad. I kommande EU-lagstiftning ska dessa företag ansvara för att tillgängliggöra produktdata som klimatavtryck, återvinningsbarhet och reparerbarhet, inklusive information om ingående komponenter. Därför behövs standardiserade lösningar som är enkla att implementera menar aktörerna bakom ProPare.

-Det är viktigt att de digitala produktpassen inte hämmas av låsta och icke-kompatibla lösningar, eller centraliserade myndighetsdatabaser. I ProPare har vi byggt en lösning med existerande teknik på ett nytt sätt och bevisat att en global, öppen infrastruktur fungerar för data som dels hämtas från varumärkesägaren och dels från en tredjepartscertifierare som visar Svanenmärket. Lösningen kan fungera för vilken produktdata som helst, säger Staffan Olsson, Head of Public Affairs på GS1 Sweden.

Införandet av ett digitalt produktpass skapar nya förutsättningar, men ställer också krav på det europeiska och svenska näringslivet. Dagens konsumenter har höga förväntningar på att företag arbetar proaktivt med frågor som rör hållbarhet och cirkulär ekonomi.

Ny branschgemensam lösning visar hur digitala produktpass kan fungera i praktiken-Svenska företag har nu en möjlighet att skaffa sig en konkurrensfördel och framtidssäkra sin verksamhet genom att förbereda sig för den kommande lagstiftningen kring digitala produktpass. Utöver att skynda på en hållbar omställning och gynna det egna företaget, så underlättar det även för konsumenter och inköpare. Den främsta vinsten är digital ordning och reda i leveranskedjan för produkter med god kvalitets- och hållbarhetsprestanda, säger Magnus Nikkarinen, näringspolitisk expert på Svensk Handel.

 

 

 

 

 

Relaterade Artiklar