Hem NYHETER Mimecast: Tre av fyra medarbetare äventyrar företagets IT-säkerhet

Mimecast: Tre av fyra medarbetare äventyrar företagets IT-säkerhet

Publicerat av: Redaktionen

Internetköp, penningtransaktioner och besök i privata e-mailkonton är några av de dagliga sysslor som de flesta hanterar via sin företagsdator, visar en ny studie.

Mimecast: Tre av fyra medarbetare äventyrar företagets IT-säkerhet 2

Mimecast: Tre av fyra medarbetare äventyrar företagets IT-säkerhet

Konsekvensen är dock att företag då blir extremt sårbara för cyberattacker, inte minst i en tid då hoten har blivit allt fler och större, enligt IT-säkerhetsföretaget Mimecast.

Vi använder idag våra företagsdatorer för mycket mer än att svara på arbetsrelaterade e-mail, fylla i affärskritiska dokument och kalkylark. Faktum är att så många som 73 procent använder sin företagsdator både för underhållning och för att utföra praktiska, privata ärenden. Detta enligt en ny global undersökning genomförd av Censuswide, på uppdrag av IT-säkerhetsföretaget Mimecast.

Konsekvensen av att medarbetare använder sin företagsdator för personligt bruk är att verksamhetens sårbarhet för cyberattacker ökar. I de anställdas personliga mailkorgar kan företaget inte införa och upprätthålla samma strikta säkerhetsrutiner som i företagsmailen, vilket ökar risken för cyberattacker.

Fenomenet är verkligen inte nytt, men 60 procent av respondenterna svarar att de använder företagets dator för personliga ändamål oftare än tidigare. Detta är extra uppseendeväckande i en tid när många arbetar hemifrån och är anslutna till trådlösa privata nätverk som inte alls är lika säkra som företagets.

”Eftersom många människors hem idag fungerar som kontor, klassrum och bostäder är det inte förvånande att anställda använder enheter som tillhandahållits från deras arbetsgivare för personligt bruk. Det öppnar dock nya möjligheter för cyberbrottslingar att attackera organisationer på fler platser än tidigare. Samtidigt har vi i år sett en stor ökning av antalet attacker. Bara under årets tre första månaderna ökade antalet attacker med 33 procent, så detta är något vi måste ta på allvar,” säger Niels Frederiksen, Senior Sales Engineer på Mimecast.

Vi använder våra privata mailkorgar och gör internetköp via företagsdatorn

För de flesta av oss är det framför allt besök i vår privata mailkorg (47 procent) och internetköp (35 procent) som vi utför på företagets dator, visar undersökningen. Detta är särskilt problematiskt med tanke på att så många som 44 procent av de svarande tenderar att öppna misstänkta e-mail.

”Studien visar att även om många företag har en vilja att utbilda sina medarbetare i IT-säkerhet, så är innehållet och frekvensen i utbildningen otillräcklig. Utbildning av anställda är avgörande för att minska risken att drabbas av cyberattacker. Utbildningen måste vara kort, engagerande, visuell, relevant och helst med lite humor, för att den ska få fäste i medarbetarnas medvetande,” säger Niels Frederiksen.

I genomsnitt använder var och en av de 1 105 respondenterna, från bland annat Storbritannien, USA, Australien, Nederländerna och Tyskland, sin företagsdator 1,9 timmar om dagen för privat bruk. Särskilt illa är det i de yngre generationerna mellan 16 och 34 år, medan de äldre generationerna på arbetsmarknaden i betydligt mindre utsträckning utför privata göromål på sina företagsdatorer.

Relaterade Artiklar