Hem NYHETER Medveten Konsumtion inleder samarbete med Postkodstiftelsen

Medveten Konsumtion inleder samarbete med Postkodstiftelsen

Publicerat av: Redaktionen

Föreningen Medveten Konsumtion kan stolt meddela att vi under hösten 2020 inleder ett samarbete med Postkodstiftelsen.

Medveten Konsumtion inleder samarbete med Postkodstiftelsen 3Projektstödet uppgår till 2,5 miljoner kronor och projekttiden är 2 år (2020-2022). Föreningen vill rikta ett stort tack till Postkodstiftelsen för förtroendet och stödet som kommer att möjliggöra en nödvändig organisationsutveckling i en utmanande tid.

Som de flesta andra civilsamhällesorganisationer i Sverige har föreningen Medveten Konsumtion ställts inför en utmaning i och med de senaste två årens nedskärningar av det statliga stödet, som följdes direkt av coronapandemin. I ljuset av detta befinner vi oss just nu i en extra utmanande situation, där projektstödet från Postkodstiftelsen kommer att möjliggöra att vi inte bara kan ta oss ur krisen, utan även kunna satsa på tillväxt.

– ”För att uppnå Sveriges målsättningar, de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 och Parisavtalets mål om max 1,5 graders global uppvärmning så krävs förändrade konsumtionsmönster och att konsumenter gör mer hållbara val. Vi är därför stolta över att stötta Föreningen Medveten Konsumtion Sverige som bidrar till att utbilda konsumenter och sätta frågan om hållbar konsumtion på agendan,” säger Marie Dahllöf, Generalsekreterare för Svenska Postkodstiftelsen.

Syftet med projektet är att skapa en resilient och långsiktigt hållbar organisation som kan fortsätta verka som en självklar aktör för konsumenternas intressen och hållbar konsumtion i Sverige. Inom ramen för projektet kommer föreningen bland annat att kunna anställa en ny projektledare, samt ta fram nödvändiga policys och strategiska dokument som kommer att vägleda föreningen även efter projekttiden.

– “Det är inspirerande att inleda ordförandeskapet med möjligheten att förverkliga en strategi som föreningen arbetat mot i ett par år. Att få långsiktiga resurser att satsa på kapacitetsbyggande och en förstärkt tillväxtsatsning känns både nödvändigt och väldigt kul” ,säger Tony Christensen, ordförande för Föreningen Medveten Konsumtion.

Vi i föreningen är extra tacksamma för denna möjlighet, då det följer på att vi tidigare i år även beviljats 90-konto. Postkodstiftelsens stöd är ytterligare en kvalitetsstämpel på vårt arbete. Medveten Konsumtion kan nu i gott sällskap räknas till skaran av de som fått stöd från Postkodstiftelsen, där återfinns bland andra nobelpristagaren Dr. Denis Mukwege FoundationmyAgro Farms, och Föreningen Storasyster.

Relaterade Artiklar