Martin & Servera Logistik digitaliserar sin målstyrning med hjälp av ledande lösning för tillväxt
Hem RESTAURANG Martin & Servera Logistik ska digitalisera sin målstyrning med hjälp av ledande lösning för tillväxt

Martin & Servera Logistik ska digitalisera sin målstyrning med hjälp av ledande lösning för tillväxt

Publicerat av: Redaktionen

Martin & Servera Logistik, som ingår i Sveriges ledande grossist för restauranger och storkök Martin & Servera-gruppen, tar ett viktigt steg mot ökad digitalisering genom att ingå ett licensavtal med Howwe Technologies.

Syftet med avtalet är att öka det strategiska fokuset och måluppfyllnaden inom bolaget och göra det enklare för alla medarbetare att vara delaktiga i detta viktiga arbete.

Plattformen Howwe hjälper Martin & Servera Logistik att få alla medarbetare att jobba åt samma håll och bibehålla ett långsiktigt strategiskt fokus.

Genom att prioritera ett fåtal påverkbara mål som gruppen gemensamt bryter ner till aktiviteter som alla tar åtaganden mot, säkerställer man ett effektivt arbete mot de viktigaste målen.

Bolaget påbörjade utrullningen i september 2022. Per-Erik Kanström, VD på Martin & Servera Logistik, ser redan fördelarna med det nya arbetssättet som har ökat engagemang och gemenskap i det strategiska arbetet för att uppnå de långsiktiga strategierna.

“Genom att involvera alla medarbetare och ge dem insyn i bolagets mål och prestation, kan man skapa en stark känsla av delaktighet och gemenskap i företaget”, säger Per-Erik Kanström.

Martin & Servera Logistik digitaliserar sin målstyrning med hjälp av ledande lösning för tillväxt

Per-Erik Kanström, VD på Martin & Servera Logistik, omfamnar förändringen som det nya arbetssättet innebär och ser ett främjat strategiskt samarbete för att nå bolagets långsiktiga mål.

Patrik Parnfors, VP Commercial på Howwe Technologies, uppskattar förtroendet som avtalet innebär. “Med stöd av Howwe kommer Martin & Servera Logistik att uppnå ökad transparens och effektivitet i deras målstyrning vilket hjälper dem att få en konkurrensfördel och säkerställa sin långsiktiga framgång på marknaden. Samarbete möjliggör för Martin & Servera Logistik att kunna ta ytterligare ett steg framåt i sin digitala transformation och uppnå ökad effektivitet och konkurrenskraft på marknaden”, säger Patrik Parnfors.

 

 

 

 

Relaterade Artiklar