Circle K börjar klimatberäkna mat
Hem RESTAURANG Circle K börjar klimatberäkna mat

Circle K börjar klimatberäkna mat

Publicerat av: Redaktionen

Nytt år och nya vanor. Nu börjar Circle K, tillsammans med Klimato, att beräkna matutbudets klimatpåverkan.

Syftet är dels att få till en stabil grund för fortsatt arbete mot lägre klimatavtryck för kedjan, dels att hjälpa kunderna att göra medvetna val genom att på sikt klimatmärka måltiderna.

Att göra det enklare för kunderna att vara på väg är Circle K:s devis. Nu tar kedjan ännu ett steg genom att börja klimatberäkna maten, vilket ska stötta och underlätta en mer hållbar utveckling av materbjudandet.

– Vi ska vara en tydlig matdestination, och tydligare än så här blir det knappt. Fokus för vår mat är att det ska vara snabbt, gott och att det ska finnas något för alla – men vi vet också att allt fler väger in hållbarhetsaspekter när det kommer till mat. Med hjälp av Klimato får vi utmärkta förutsättningar att jobba med hållbar utveckling av vårt matutbud, säger Veronica Ersson, Senior Manager Food på Circle K.

Livsmedelsindustrin står i dag för en tredjedel av de globala utsläppen och en genomsnittlig lunch i Skandinavien har ett klimatavtryck på 1,7 kg CO2e – en siffra som behöver sjunka till 0,5 kg CO2e om vi ska nå FN:s klimatmål. Klimato är en hållbarhetspartner som hjälper företag att mäta utsläppen från mat och dryck som köps in och serveras, och mäter utsläppen över tid. Detta möjliggör för företag att löpande kunna minska klimatpåverkan.

Circle K börjar klimatberäkna mat

– Vi på Klimato ser fram emot att inleda det här partnerskapet med Circle K för att hjälpa dem att mäta och minska sina utsläpp från mat. Genom att ta detta viktiga steg föregår de inte bara med gott exempel utan adresserar också den viktiga frågan om livsmedel och hållbarhet, säger Rebecca Conné, Head of Partnerships på Klimato.

 

 

 

 

 

 

Relaterade Artiklar